มีความมั่นคง ซื่อตรงบริการ บริหารเพื่อเพื่อนครู

 

ดร.รมย์  พะโยม

(ประธานกรรมการ)


นางมลชลีณา กิตติขจร

(ผู้จัดการ)

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบสมาชิก

จำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิกสหกรณ์ฯ (คน)
สมาชิกสามัญ 8,923
สมาชิกสมทบ 3,652
รวมทั้งสิ้น 12,575
จำนวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (คน)
ส.ส.ก.1 10,095
ส.ส.ก.2 5,047
ส.ส.ก.3 5,038
ส.ส.ก.4 5,033
ส.ส.ก.5 5,034
ส.ส.ก.6 3,365
สฌอน. 36,792
สสอค. 306,748
สส.ชสอ. 316,091
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
เงินกู้ (Loan) เริ่ม 1 ก.ย. 64
ฉุกเฉิน 4.90
สามัญหุ้น 4.90
สามัญรายวัน 4.90
สามัญสวัสดิการ 4.90
สามัญประนอมหนี้ 4.90
สามัญโควิด 4.30
กู้พิเศษ 4.90
เงินฝาก (Deposit) เริ่ม 1 ก.ย. 64
ออมทรัพย์ 1.70
ออมทรัพย์พิเศษ 2.40
ฝากประจำ -

 

 

ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 54.80.252.84
Online อยู่ : 3
วันนี้ 265
เมื่อวานนี้ 88
เดือนนี้ 353
ปีนี้ 353
รวมทั้งหมด 353
Record: 265 (20.01.2022)
( Counter 20-01-2022 )

Download ใบคำขอกูัเงิน

ลำดับที่ รายการ เอกสาร วันที่อัพเดท View
1 ใบคำขอกู้ปันผล (สผ.) 03 ส.ค. 61 2378
2 ใบคำขอกู้สามัญ (สร.) 03 ส.ค. 61 3729
3 ใบคำขอกู้เงินฉุกเฉิน (ฉฉ) 03 ส.ค. 61 4728
4 ใบคำขอกู้ปันผล (ฉผ.) 12 ธ.ค. 61 2211
5 ใบคำขอกู้เงินสามัญสวัสดิการครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ (สค) 13 มิ.ย. 62 2519
6 ใบกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉฉ.) กรณีเงินได้รายเดือนเหลือน้อยกว่า 30% 03 ก.พ. 63 1122
7 ค้ำขอกู้ยืม/หนังสือกู้ยืมเงิน/หนังสือสัญญำค้ำประกัน โควิด 19 (สว.) 25 มิ.ย. 63 2210
8 แบบคำของดส่งเงินต้นรายเดือน ( ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ) 17 มิ.ย. 64 1112
9 คำขอและหนังสือกู้เงินประเภทฉุกเฉินเพือชำระหลักประกันความเสี่ยง (ฉป) 17 มิ.ย. 64 205
10 คำขอกู้ยืมเงินกู้โควิด 19 (สว.) (รอบ3) 17 มิ.ย. 64 1198