มีความมั่นคง ซื่อตรงบริการ บริหารเพื่อเพื่อนครู

 

ดร.รมย์  พะโยม

(ประธานกรรมการ)


นางมลชลีณา กิตติขจร

(ผู้จัดการ)

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบสมาชิก

จำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิกสหกรณ์ฯ (คน)
สมาชิกสามัญ 9,032
สมาชิกสมทบ 3,823
รวมทั้งสิ้น 12,855
จำนวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (คน)
ส.ส.ก.1 10,092
ส.ส.ก.2 5,046
ส.ส.ก.3 5,048
ส.ส.ก.4 5,050
ส.ส.ก.5 5,050
ส.ส.ก.6 3,924
ส.ส.ก.7 2,221
สฌอน. 41,092
สสอค. 308,461
สส.ชสอ. 319,871
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

 

เงินกู้ (Loan) เริ่ม 1 พ.ค. 65
ฉุกเฉิน 4.80
สามัญหุ้น 4.80
สามัญรายวัน 4.80
สามัญสวัสดิการ 4.80
สามัญประนอมหนี้ 4.80
สามัญโควิด 4.20
กู้พิเศษ 4.80
เงินฝาก (Deposit) เริ่ม 1 พ.ค. 65
ออมทรัพย์ 1.70
ออมทรัพย์พิเศษ 2.30
ฝากประจำ -

 

 

ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.207.133.27
Online อยู่ : 6
วันนี้ 105
เมื่อวานนี้ 488
เดือนนี้ 1,299
ปีนี้ 1,825
รวมทั้งหมด 1,825
Record: 488 (04.07.2022)
( Counter 05-07-2022 )

Download ใบคำขอกูัเงิน

ลำดับที่ รายการ เอกสาร วันที่อัพเดท View
1 ใบคำขอกู้ปันผล (สผ.) 03 ส.ค. 61 2705
2 ใบคำขอกู้ปันผล (ฉผ.) 12 ธ.ค. 61 2522
3 ใบคำขอกู้เงินสามัญสวัสดิการครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ (สค) 13 มิ.ย. 62 2872
4 ใบกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉฉ.) กรณีเงินได้รายเดือนเหลือน้อยกว่า 30% 03 ก.พ. 63 1361
5 ค้ำขอกู้ยืม/หนังสือกู้ยืมเงิน/หนังสือสัญญำค้ำประกัน โควิด 19 (สว.) 25 มิ.ย. 63 2386
6 แบบคำของดส่งเงินต้นรายเดือน ( ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ) 17 มิ.ย. 64 1252
7 คำขอและหนังสือกู้เงินประเภทฉุกเฉินเพือชำระหลักประกันความเสี่ยง (ฉป) 17 มิ.ย. 64 329
8 คำขอกู้ยืมเงินกู้โควิด 19 (สว.) (รอบ3) 17 มิ.ย. 64 1752
9 ใบคำขอกู้เงินสามัญ (อัปเดท 2565) 10 มี.ค. 65 440
10 ใบคำขอกู้เงินฉุกเฉิน (อัปเดท 2565) 10 มี.ค. 65 404