มีความมั่นคง ซื่อตรงบริการ บริหารเพื่อเพื่อนครู

 

ดร.รมย์  พะโยม

(ประธานกรรมการ)


นางมลชลีณา กิตติขจร

(ผู้จัดการ)

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบสมาชิก

จำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิกสหกรณ์ฯ (คน)
สมาชิกสามัญ 8,923
สมาชิกสมทบ 3,652
รวมทั้งสิ้น 12,575
จำนวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (คน)
ส.ส.ก.1 10,095
ส.ส.ก.2 5,047
ส.ส.ก.3 5,038
ส.ส.ก.4 5,033
ส.ส.ก.5 5,034
ส.ส.ก.6 3,365
สฌอน. 36,792
สสอค. 306,748
สส.ชสอ. 316,091
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
เงินกู้ (Loan) เริ่ม 1 ก.ย. 64
ฉุกเฉิน 4.90
สามัญหุ้น 4.90
สามัญรายวัน 4.90
สามัญสวัสดิการ 4.90
สามัญประนอมหนี้ 4.90
สามัญโควิด 4.30
กู้พิเศษ 4.90
เงินฝาก (Deposit) เริ่ม 1 ก.ย. 64
ออมทรัพย์ 1.70
ออมทรัพย์พิเศษ 2.40
ฝากประจำ -

 

 

ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 54.80.252.84
Online อยู่ : 2
วันนี้ 260
เมื่อวานนี้ 88
เดือนนี้ 348
ปีนี้ 348
รวมทั้งหมด 348
Record: 260 (20.01.2022)
( Counter 20-01-2022 )

ประกาศสหกรณ์

ลำดับที่ รายการ เอกสาร วันที่อัพเดท View
1 ประกาศที่ 1/2561 รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 08 มิ.ย. 61 525
2 ประกาศที่ 2/2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด 08 มิ.ย. 61 598
3 ประกาศที่ 3/2561 รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จา กัด กองที่ 2 08 มิ.ย. 61 692
4 ประกาศที่ 4/2561 ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ 08 มิ.ย. 61 515
5 ประกาศที่ 5/2561 การจัดทำประกันชีวิตกลุ่ม 08 มิ.ย. 61 624
6 ประกาศที่ 6/2561 กำหนดหลักเกณฑ์การส่งงวดประจำเดือน 08 มิ.ย. 61 619
7 ประกาศที่ 7/2560 การจัดเก็บเงินวางหลักประกัน 08 มิ.ย. 61 457
8 ประกาศที่ 8/2561 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก 08 มิ.ย. 61 1170
9 ประกาศที่ 9/2561 การต่อประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ 08 มิ.ย. 61 1046
10 ประกาศที่ 1 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่สมาชิก (สล) 04 ก.พ. 62 744
11 ประกาศ การจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่สมาชิก 05 พ.ย. 62 284
12 ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิก 05 พ.ย. 62 306
13 ประกาศโครงการจัดระบบการเงินให้แก่สมาชิก(สจ.) 05 พ.ย. 62 282
14 ประกาศยกเลิกประกันกลุ่มกับบริษัทประกัน 05 พ.ย. 62 363
15 ประกาศผลสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ฌาปนกิจ 3 4 5 05 พ.ย. 62 287
16 ประกาศสอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารหอประชุมสหกรณ์ฯ 05 พ.ย. 62 258
17 ประกาศ งดรับการซื้อหุ้นพิเศษ 05 พ.ย. 62 283
18 ประกาศประชุมใหญ่ครั้งแรก สสก.3 4 และ 5 05 พ.ย. 62 263
19 ประกาศกู้เงินสวัสดิการ โครงการครบรอบ 60 ปีสหกรณ์ฯ 05 พ.ย. 62 329
20 ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิก สร 05 พ.ย. 62 332
21 การกำหนดปรับลดอัตราดอกเบี้ย 05 พ.ย. 62 355
22 ประกาศ การเปิดรับฝากเงิน รุ่นครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ 05 พ.ย. 62 277
23 ประกาศ ประกวดบทความครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ 05 พ.ย. 62 272
24 ประกาศ การส่งผลงานการต่อยอดการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ 05 พ.ย. 62 267
25 ประกาศ เรื่องการจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 05 พ.ย. 62 240
26 การจัดเก็บเงินวางหลักประกัน 05 พ.ย. 62 235
27 ประกาศ เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ อบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 05 พ.ย. 62 216
28 ประกาศ ผลการคัดเลือกการประกวดบทความ ครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ 05 พ.ย. 62 238
29 ประกาศ การคัดเลือกการส่งผลงาน การต่อยอดการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 05 พ.ย. 62 225
30 ประกาศ การคัดเลือกเสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ 05 พ.ย. 62 232
31 ประกาศ จัดโครงการสัมมนาสมาชิกเตรียมวางแผนใกล้เกษียณอายุราชการ 05 พ.ย. 62 237
32 ประกาศ การรับสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 05 พ.ย. 62 224
33 ประกาศรายชื่อผู้สมัครอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ปี 2562 05 พ.ย. 62 228
34 ประกาศ การรับสมัครการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 05 พ.ย. 62 208
35 ประกาศ รับสมัครการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 05 พ.ย. 62 213
36 ประกาศ การรับสมัครผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563 05 พ.ย. 62 236
37 ประกาศ ทุนบุตรสมาชิก 05 พ.ย. 62 290
38 การหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า(สสก.) ไปกับยอดเรียกเก็บ 05 พ.ย. 62 283
39 ประกาศ ผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการสมาชิก กรณีเกษียณอายุและกรณีครองโสด 05 พ.ย. 62 264
40 ประกาศ เปลี่ยนหน่วยลงคะแนน 05 พ.ย. 62 363
41 ประกาศ แต่งตั้งอนุกรรมการประจำเขตสรรหาปี 2562 05 พ.ย. 62 229
42 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครและกำหนดสถานที่ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการชุดที่ 62 ประจำปี2562 แก้ไขใหม่ 05 พ.ย. 62 240
43 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครและกำหนดสถานที่ลงคะแนนสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2563-2564 05 พ.ย. 62 223
44 ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563 05 พ.ย. 62 241
45 ประกาศ ขอเอกสารเพิ่มเติมการย้ายหน่วยลงคะแนนสรรหากรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 05 พ.ย. 62 222
46 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน 05 พ.ย. 62 246
47 สมาชิกถอนชื่อสมัครเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563 05 พ.ย. 62 236
48 การจ่ายค่าตอบแทนในการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563 05 พ.ย. 62 252
49 ประกาศ เสนอเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2563 05 พ.ย. 62 241
50 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยลงคะแนน 05 พ.ย. 62 206
51 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยนับคะแนนสรรหา 05 พ.ย. 62 224
52 แต่งตั้งคณะกรรมการรับหีบบัตร รับบัตร และรับเงินคืน 05 พ.ย. 62 233
53 ผลการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2563-2564 05 พ.ย. 62 206
54 ผลรายชื่อผู้สมัครสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 05 พ.ย. 62 214
55 ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563 05 พ.ย. 62 248
56 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจำหน่วยลงคะแนนและหน่วยนับคะแนน 05 พ.ย. 62 208
57 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจำหน่วยลงคะแนนและหน่วยนับคะแนน ครั้งที่ 2 05 พ.ย. 62 203
58 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 05 พ.ย. 62 366
59 ประกาศอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการ 05 พ.ย. 62 245
60 ประกาศ การแก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ 05 พ.ย. 62 741
61 ประกาศที่ 1/2563 การจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ค่าบำรุง และค่าสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.) 18 ธ.ค. 63 116
62 ประกาศที่ 2/2563 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่สมาชิก (สล.) แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) 18 ธ.ค. 63 119
63 ปรระกาศที่ 3/2563 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น 18 ธ.ค. 63 118
64 ประกาศที่ 4/2563 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก 18 ธ.ค. 63 114
65 ประกาศที่ 5/2563 การจัดเก็บเงินวางหลักประกัน 18 ธ.ค. 63 124
66 ประกาศที่ 6/2563 แจ้งผู้เช่าค้างชำระค่าเช่าบ้านสหกรณ์ฯ 18 ธ.ค. 63 113
67 ประกาศที่ 7/2563 การรับสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563 18 ธ.ค. 63 113
68 ประกาศที่ 8/2563 รับสมัครการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 18 ธ.ค. 63 118
69 ประกาศที่ 9/2563 รับสมัครผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2564 18 ธ.ค. 63 117
70 ประกาศที่ 10/2563 รายชื่อผู้สมัครและสถานที่ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 18 ธ.ค. 63 109
71 ประกาศที่ 11/2563 รายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2564 18 ธ.ค. 63 137
72 ประกาศที่ 12/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำเขตสรรหา 18 ธ.ค. 63 120
73 ประกาศที่ 13/2563 ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการสมาชิกกรณีเกษียณอายุและกรณีครองโสด ประจำปี 2563 18 ธ.ค. 63 117
74 ประกาศที่ 14/2563 การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2564 18 ธ.ค. 63 113
75 ประกาศที่ 15/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการรับหีบบัตร รับคูหา รับบัตร และรับเงินคืนจากหน่วยนับคะแนน สรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 18 ธ.ค. 63 113
76 ปรระกาศที่ 16/2563 ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 18 ธ.ค. 63 136
77 ประกาศที่ 17/2563 สมาชิกถอนชื่อสมัครเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2564 18 ธ.ค. 63 123
78 ประกาศที่ 18/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 18 ธ.ค. 63 104
79 ประกาศที่ 19/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยนับคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 18 ธ.ค. 63 119
80 ประกาศที่ 20/2563 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจำหน่วยลงคะแนน และหน่วยนับคะแนน สรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 18 ธ.ค. 63 113
81 ประกาศที่ 21/2563 เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ประจำปี 2564 18 ธ.ค. 63 114
82 ประกาศที่ 22/2563 แจ้งวันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ 18 ธ.ค. 63 114
83 ประกาศที่ 23/2563 ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 18 ธ.ค. 63 120
84 ประกาศ 24/2563 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด 18 ธ.ค. 63 115
85 ประกาศที่ 25/2563 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น 18 ธ.ค. 63 133
86 ประกาศที่ 26/2563 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก 18 ธ.ค. 63 147
87 ประกาศที่ 27/2563 มาตรการให้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือแก่สมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 18 ธ.ค. 63 189
88 ประกาศที่ 28/2563 การคืนเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิก 18 ธ.ค. 63 120
89 ประกาศที่ 29/2563 การกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 18 ธ.ค. 63 131
90 ประกาศที่ 30/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด 18 ธ.ค. 63 116
91 ประกาศที่ 31/2563 ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด 18 ธ.ค. 63 128
92 ประกาศที่ 32/2563 การให้กู้เงินโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภาวะความเดือดร้อนด้านการเงิน (เงินปันผล) 18 ธ.ค. 63 153
93 ประกาศที่ 33/2563 แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 18 ธ.ค. 63 115
94 ปรระกาศที่ 1/2564 ยกเลิกระเบียบว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือสมาชิกทุกฉบับและคืนเงินกองทุนส่วนที่เหลือ 20 ม.ค. 64 101
95 ประกาศที่ 2/2564 การให้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (ครั้งที่ 2) 20 ม.ค. 64 305
96 ประกาศที่ 3/2564 ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานวางแนวทางการบริหารงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 19 พ.ย. 64 17
97 ประกาศที่ 4/2564 การงดส่งเงินต้นชำระหนี้รายเดือน 19 พ.ย. 64 16
98 ประกาศที่ 5/2564 ประกาศกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 19 พ.ย. 64 16
99 ประกาศที่ 6/2564 ประกาศเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกจากการแพร่ระบาดโรคโควิด ครั้งที่ 3 19 พ.ย. 64 24
100 ประกาศที่ 7/2564 การรับสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564 19 พ.ย. 64 17
101 ประกาศที่ 8/2564 ประกาศการดำเนินการจำหน่ายพัสดุและครุภัณฑ์ 19 พ.ย. 64 22
102 ประกาศที่ 9/2564 ประกาศการเตรียมความพร้อมสำหรับโรงพยาบาลสนาม 19 พ.ย. 64 18
103 ประกาศที่ 10/2564 ประกาศเลื่อนแจ้งผลการจำหน่ายพัสดุและครุภัณฑ์ 19 พ.ย. 64 20
104 ประกาศที่ 11-2564 ประกาศผลการจำหน่ายพัสดุและครุภัณฑ์ 19 พ.ย. 64 19
105 ประกาศที่ 12/2564 ประกาศการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2564 19 พ.ย. 64 20
106 ประกาศที่ 13/2564 ประกาศการรับสมัครการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 19 พ.ย. 64 19
107 ประกาศที่ 14-2564 ประกาศ รับสมัครการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565-2566 19 พ.ย. 64 19
108 ประกาศที่ 15/2564 ประกาศการรับสมัครผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565 19 พ.ย. 64 21
109 ประกาศที่ 16/2564 ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 19 พ.ย. 64 20
110 ประกาศที่ 17/2564 ประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 19 พ.ย. 64 24
111 ประกาศที่ 18/2554 เงินรอตรวจสอบค้างบัญชี 19 พ.ย. 64 22
112 ประกาศที่ 19/2564 ประกาศรายชื่อผู้สมัครและกำหนดสถานที่ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 19 พ.ย. 64 19
113 ประกาศที่ 20/2564 ประกาศรายชื่อผู้สมัครและกำหนดสถานที่ลงคะแนนสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2565-2566 19 พ.ย. 64 18
114 ประกาศที่ 21/2564 รายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565 19 พ.ย. 64 18
115 ประกาศที่ 22/2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำเขตสรรหา 19 พ.ย. 64 19
116 ประกาศที่ 26/2564 ประกาศเสนอเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2565 19 พ.ย. 64 20
117 ประกาศที่ 27/2564 การจ่ายค่าตอบแทนในการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565 19 พ.ย. 64 22
118 ประกาศที่ 28/2564 การงดส่งเงินต้นชำระหนี้รายเดือน 19 พ.ย. 64 27
119 ประกาศที่ 29/2564 ประกาศผูู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการสมาชิก กรณีเกษียณอายุและกรณีครองโสด ประจำปี2564 19 พ.ย. 64 20
120 ประกาศที่ 30/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยลงคะแนนสรรหา 19 พ.ย. 64 18
121 ประกาศที่ 31/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยนับคะแนนสรรหา 19 พ.ย. 64 21
122 ประกาศที่ 32/2564 ประกาศมาตรการใช้สิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 19 พ.ย. 64 18
123 ประกาศที่ 33/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยลงคะแนนสรรหา (เพิ่มเติม) 19 พ.ย. 64 18
124 ประกาศที่ 34/2564 ผลรายชื่อผู้สมัครสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 19 พ.ย. 64 20
125 ประกาศที่ 35/2564 ผลการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2565-2566 19 พ.ย. 64 19
126 ประกาศที่ 36/2564 ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565 19 พ.ย. 64 23
127 ประกาศที่ 37/2564 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 19 พ.ย. 64 64