มีความมั่นคง ซื่อตรงบริการ บริหารเพื่อเพื่อนครู

 

ดร.รมย์  พะโยม

(ประธานกรรมการ)


นางมลชลีณา กิตติขจร

(ผู้จัดการ)

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบสมาชิก

จำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิกสหกรณ์ฯ (คน)
สมาชิกสามัญ 8,874
สมาชิกสมทบ 3,625
รวมทั้งสิ้น 12,499
จำนวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (คน)
ส.ส.ก.1 10,095
ส.ส.ก.2 5,047
ส.ส.ก.3 5,038
ส.ส.ก.4 5,033
ส.ส.ก.5 5,034
ส.ส.ก.6 3,365
สฌอน. 36,792
สสอค. 306,748
สส.ชสอ. 316,091
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
เงินกู้ (Loan) เริ่ม 2 พ.ย. 63
ฉุกเฉิน 5.00
สามัญหุ้น 5.00
สามัญรายวัน 5.00
สามัญสวัสดิการ 5.00
สามัญประนอมหนี้ 5.00
กู้พิเศษ 5.00
เงินฝาก (Deposit) เริ่ม 2 พ.ย. 63
ออมทรัพย์ 1.70
ออมทรัพย์พิเศษ 2.50
ฝากประจำ -

 

 

ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.215.177.171
Online อยู่ : 6
วันนี้ 219
เมื่อวานนี้ 162
เดือนนี้ 381
ปีนี้ 381
รวมทั้งหมด 381
Record: 219 (20.09.2021)
( Counter 20-09-2021 )

ประกาศสหกรณ์

ลำดับที่ รายการ เอกสาร วันที่อัพเดท View
1 ประกาศที่ 1/2561 รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 08 มิ.ย. 61 471
2 ประกาศที่ 2/2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด 08 มิ.ย. 61 544
3 ประกาศที่ 3/2561 รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จา กัด กองที่ 2 08 มิ.ย. 61 635
4 ประกาศที่ 4/2561 ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ 08 มิ.ย. 61 462
5 ประกาศที่ 5/2561 การจัดทำประกันชีวิตกลุ่ม 08 มิ.ย. 61 567
6 ประกาศที่ 6/2561 กำหนดหลักเกณฑ์การส่งงวดประจำเดือน 08 มิ.ย. 61 565
7 ประกาศที่ 7/2560 การจัดเก็บเงินวางหลักประกัน 08 มิ.ย. 61 401
8 ประกาศที่ 8/2561 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก 08 มิ.ย. 61 1093
9 ประกาศที่ 9/2561 การต่อประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ 08 มิ.ย. 61 971
10 ประกาศที่ 1 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่สมาชิก (สล) 04 ก.พ. 62 687
11 ประกาศ การจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่สมาชิก 05 พ.ย. 62 230
12 ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิก 05 พ.ย. 62 247
13 ประกาศโครงการจัดระบบการเงินให้แก่สมาชิก(สจ.) 05 พ.ย. 62 230
14 ประกาศยกเลิกประกันกลุ่มกับบริษัทประกัน 05 พ.ย. 62 309
15 ประกาศผลสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ฌาปนกิจ 3 4 5 05 พ.ย. 62 214
16 ประกาศสอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารหอประชุมสหกรณ์ฯ 05 พ.ย. 62 210
17 ประกาศ งดรับการซื้อหุ้นพิเศษ 05 พ.ย. 62 233
18 ประกาศประชุมใหญ่ครั้งแรก สสก.3 4 และ 5 05 พ.ย. 62 215
19 ประกาศกู้เงินสวัสดิการ โครงการครบรอบ 60 ปีสหกรณ์ฯ 05 พ.ย. 62 272
20 ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิก สร 05 พ.ย. 62 274
21 การกำหนดปรับลดอัตราดอกเบี้ย 05 พ.ย. 62 304
22 ประกาศ การเปิดรับฝากเงิน รุ่นครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ 05 พ.ย. 62 227
23 ประกาศ ประกวดบทความครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ 05 พ.ย. 62 230
24 ประกาศ การส่งผลงานการต่อยอดการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ 05 พ.ย. 62 228
25 ประกาศ เรื่องการจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 05 พ.ย. 62 198
26 การจัดเก็บเงินวางหลักประกัน 05 พ.ย. 62 194
27 ประกาศ เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ อบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 05 พ.ย. 62 179
28 ประกาศ ผลการคัดเลือกการประกวดบทความ ครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ 05 พ.ย. 62 200
29 ประกาศ การคัดเลือกการส่งผลงาน การต่อยอดการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 05 พ.ย. 62 186
30 ประกาศ การคัดเลือกเสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ 05 พ.ย. 62 193
31 ประกาศ จัดโครงการสัมมนาสมาชิกเตรียมวางแผนใกล้เกษียณอายุราชการ 05 พ.ย. 62 197
32 ประกาศ การรับสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 05 พ.ย. 62 182
33 ประกาศรายชื่อผู้สมัครอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ปี 2562 05 พ.ย. 62 190
34 ประกาศ การรับสมัครการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 05 พ.ย. 62 167
35 ประกาศ รับสมัครการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 05 พ.ย. 62 176
36 ประกาศ การรับสมัครผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563 05 พ.ย. 62 197
37 ประกาศ ทุนบุตรสมาชิก 05 พ.ย. 62 242
38 การหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า(สสก.) ไปกับยอดเรียกเก็บ 05 พ.ย. 62 243
39 ประกาศ ผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการสมาชิก กรณีเกษียณอายุและกรณีครองโสด 05 พ.ย. 62 227
40 ประกาศ เปลี่ยนหน่วยลงคะแนน 05 พ.ย. 62 324
41 ประกาศ แต่งตั้งอนุกรรมการประจำเขตสรรหาปี 2562 05 พ.ย. 62 191
42 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครและกำหนดสถานที่ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการชุดที่ 62 ประจำปี2562 แก้ไขใหม่ 05 พ.ย. 62 197
43 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครและกำหนดสถานที่ลงคะแนนสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2563-2564 05 พ.ย. 62 183
44 ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563 05 พ.ย. 62 202
45 ประกาศ ขอเอกสารเพิ่มเติมการย้ายหน่วยลงคะแนนสรรหากรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 05 พ.ย. 62 184
46 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน 05 พ.ย. 62 199
47 สมาชิกถอนชื่อสมัครเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563 05 พ.ย. 62 193
48 การจ่ายค่าตอบแทนในการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563 05 พ.ย. 62 214
49 ประกาศ เสนอเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2563 05 พ.ย. 62 203
50 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยลงคะแนน 05 พ.ย. 62 165
51 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยนับคะแนนสรรหา 05 พ.ย. 62 185
52 แต่งตั้งคณะกรรมการรับหีบบัตร รับบัตร และรับเงินคืน 05 พ.ย. 62 193
53 ผลการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2563-2564 05 พ.ย. 62 170
54 ผลรายชื่อผู้สมัครสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 05 พ.ย. 62 174
55 ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563 05 พ.ย. 62 204
56 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจำหน่วยลงคะแนนและหน่วยนับคะแนน 05 พ.ย. 62 171
57 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจำหน่วยลงคะแนนและหน่วยนับคะแนน ครั้งที่ 2 05 พ.ย. 62 165
58 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 05 พ.ย. 62 320
59 ประกาศอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการ 05 พ.ย. 62 209
60 ประกาศ การแก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ 05 พ.ย. 62 684
61 ประกาศที่ 1/2563 การจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ค่าบำรุง และค่าสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.) 18 ธ.ค. 63 79
62 ประกาศที่ 2/2563 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่สมาชิก (สล.) แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) 18 ธ.ค. 63 81
63 ปรระกาศที่ 3/2563 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น 18 ธ.ค. 63 83
64 ประกาศที่ 4/2563 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก 18 ธ.ค. 63 77
65 ประกาศที่ 5/2563 การจัดเก็บเงินวางหลักประกัน 18 ธ.ค. 63 85
66 ประกาศที่ 6/2563 แจ้งผู้เช่าค้างชำระค่าเช่าบ้านสหกรณ์ฯ 18 ธ.ค. 63 80
67 ประกาศที่ 7/2563 การรับสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563 18 ธ.ค. 63 76
68 ประกาศที่ 8/2563 รับสมัครการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 18 ธ.ค. 63 77
69 ประกาศที่ 9/2563 รับสมัครผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2564 18 ธ.ค. 63 77
70 ประกาศที่ 10/2563 รายชื่อผู้สมัครและสถานที่ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 18 ธ.ค. 63 79
71 ประกาศที่ 11/2563 รายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2564 18 ธ.ค. 63 90
72 ประกาศที่ 12/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำเขตสรรหา 18 ธ.ค. 63 82
73 ประกาศที่ 13/2563 ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการสมาชิกกรณีเกษียณอายุและกรณีครองโสด ประจำปี 2563 18 ธ.ค. 63 82
74 ประกาศที่ 14/2563 การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2564 18 ธ.ค. 63 80
75 ประกาศที่ 15/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการรับหีบบัตร รับคูหา รับบัตร และรับเงินคืนจากหน่วยนับคะแนน สรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 18 ธ.ค. 63 79
76 ปรระกาศที่ 16/2563 ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 18 ธ.ค. 63 100
77 ประกาศที่ 17/2563 สมาชิกถอนชื่อสมัครเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2564 18 ธ.ค. 63 89
78 ประกาศที่ 18/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 18 ธ.ค. 63 69
79 ประกาศที่ 19/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยนับคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 18 ธ.ค. 63 80
80 ประกาศที่ 20/2563 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจำหน่วยลงคะแนน และหน่วยนับคะแนน สรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 18 ธ.ค. 63 75
81 ประกาศที่ 21/2563 เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ประจำปี 2564 18 ธ.ค. 63 80
82 ประกาศที่ 22/2563 แจ้งวันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ 18 ธ.ค. 63 79
83 ประกาศที่ 23/2563 ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 18 ธ.ค. 63 85
84 ประกาศ 24/2563 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด 18 ธ.ค. 63 77
85 ประกาศที่ 25/2563 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น 18 ธ.ค. 63 101
86 ประกาศที่ 26/2563 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก 18 ธ.ค. 63 110
87 ประกาศที่ 27/2563 มาตรการให้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือแก่สมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 18 ธ.ค. 63 135
88 ประกาศที่ 28/2563 การคืนเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิก 18 ธ.ค. 63 81
89 ประกาศที่ 29/2563 การกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 18 ธ.ค. 63 90
90 ประกาศที่ 30/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด 18 ธ.ค. 63 79
91 ประกาศที่ 31/2563 ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด 18 ธ.ค. 63 89
92 ประกาศที่ 32/2563 การให้กู้เงินโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภาวะความเดือดร้อนด้านการเงิน (เงินปันผล) 18 ธ.ค. 63 101
93 ประกาศที่ 33/2563 แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 18 ธ.ค. 63 82
94 ปรระกาศที่ 1/2564 ยกเลิกระเบียบว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือสมาชิกทุกฉบับและคืนเงินกองทุนส่วนที่เหลือ 20 ม.ค. 64 68
95 ประกาศที่ 2/2564 การให้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (ครั้งที่ 2) 20 ม.ค. 64 220