มีความมั่นคง ซื่อตรงบริการ บริหารเพื่อเพื่อนครู

 

ดร.รมย์  พะโยม

(ประธานกรรมการ)


นางมลชลีณา กิตติขจร

(ผู้จัดการ)

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบสมาชิก

จำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิกสหกรณ์ฯ (คน)
สมาชิกสามัญ 8,539
สมาชิกสมทบ 3,529
จำนวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (คน)
ส.ส.ก.1 10,100
ส.ส.ก.2 5,019
ส.ส.ก.3 4,774
ส.ส.ก.4 4,747
ส.ส.ก.5 4,744
ส.ส.ก.6 2,525
สสอค. 7,338
สส.ชสอ. 6,912
ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉิน 5.10
สามัญหุ้น 5.10
สามัญรายวัน 5.10
สามัญสวัสดิการ 5.10
สามัญประนอมหนี้ 5.10
กู้พิเศษ 5.10
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 1.75
ออมทรัพย์พิเศษ 2.60
ฝากประจำ -

 

ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 52.3.228.47
Online อยู่ : 1
วันนี้ 44
เมื่อวานนี้ 177
เดือนนี้ 1,744
ปีนี้ 1,744
รวมทั้งหมด 1,744
Record: 480 (25.09.2020)
( Counter 28-09-2020 )

Download เอกสาร

ลำดับที่ รายการ เอกสาร วันที่อัพเดท View
1 ใบลาออกกรณีปกติ-กรณีโอน 08 เม.ย. 63 397
2 ใบขอรับสวัสดิการสมาชิกกรณีต่างๆ 15 เม.ย. 63 700
3 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกรณีปกติ-กรณีโอนย้าย 08 เม.ย. 63 702
4 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ 08 เม.ย. 63 622
5 หนังสือแจ้งความประสงค์ 05 มิ.ย. 61 1014
6 ใบสมัครผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562 24 ส.ค. 61 307
7 ใบสมัครจัดโครงการสัมมนาสมาชิกเตรียมวางแผนเกษียณอายุราชการ 03 ก.ค. 61 337
8 ใบคำขอรับทุนบุตรสมาชิกประจำปี 2561 03 ก.ค. 61 559
9 ใบสมัครการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 24 ส.ค. 61 326
10 ใบสมัครการสรรหาประธานกรรมการ ชุดที่ 61 24 ส.ค. 61 273
11 ใบสมัครการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี2561 31 ส.ค. 61 344
12 ใบคำขอกู้ปันผล (ฉผ.) 12 ธ.ค. 61 619
13 ใบสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.ชสอ.) 08 เม.ย. 63 470
14 ใบสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอค.) 22 ม.ค. 62 517
15 ใบตอบรับเข้าสัมมนาสมาชิกใหม่ ประจำปี 2562 26 ก.พ. 62 322
16 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 24 มิ.ย. 62 186
17 ใบสมัครโครงการสัมมนาสมาชิกเตรียมวางแผนใกล้เกษียณอายุราชการ 24 มิ.ย. 62 187
18 ใบสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ปี 2562 24 มิ.ย. 62 603
19 ค้ำขอกู้ยืม/หนังสือกู้ยืมเงิน/หนังสือสัญญำค้ำประกัน โควิด 19 (สว.) 14 เม.ย. 63 373
20 แบบคำของดส่งงเงินต้นรายเดือน ( ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ) 10 เม.ย. 63 328
21 ใบสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ปี 2563 15 ก.ค. 63 204