ดร.รมย์  พะโยม

(ประธานกรรมการ)


นางมลชลีณา กิตติขจร

(ผู้จัดการ)

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบสมาชิก

ข้อมูล จำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิกสหกรณ์ฯ (คน)
สมาชิกสามัญ 8,473
สมาชิกสมทบ 2,698
จำนวนสมาชิกฌาปนกิจฯ (คน)
ส.ส.ก.1 10,045
ส.ส.ก.2 4,864
ส.ส.ก.3 4,703
ส.ส.ก.4 4,163
ส.ส.ก.5 4,692
ส.ส.ก.6 1,583
สสอค. 7,338
สส.ชสอ. 6,912
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562
เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉิน 5.25
สามัญหุ้น 5.25
สามัญรายวัน 5.25
สามัญสวัสดิการ 5.25
สามัญประนอมหนี้ 5.25
กู้พิเศษ 5.25
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 1.90
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
ฝากประจำ -

 

ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 34.204.191.0
Online อยู่ : 22
วันนี้ 470
เมื่อวานนี้ 526
เดือนนี้ 1,332
ปีนี้ 1,332
รวมทั้งหมด 1,332
Record: 526 (24.02.2020)
( Counter 25-02-2020 )

Download เอกสาร

ลำดับที่ รายการ เอกสาร วันที่อัพเดท View
1 ใบลาออกกรณีปกติ-กรณีโอน 05 มิ.ย. 61 314
2 ใบขอรับสวัสดิการสมาชิกกรณีต่างๆ 31 ส.ค. 61 539
3 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกรณีปกติ-กรณีโอนย้าย 05 มิ.ย. 61 507
4 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ 05 มิ.ย. 61 480
5 หนังสือแจ้งความประสงค์ 05 มิ.ย. 61 764
6 ใบสมัครผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562 24 ส.ค. 61 219
7 ใบสมัครจัดโครงการสัมมนาสมาชิกเตรียมวางแผนเกษียณอายุราชการ 03 ก.ค. 61 246
8 ใบคำขอรับทุนบุตรสมาชิกประจำปี 2561 03 ก.ค. 61 458
9 ใบสมัครการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 24 ส.ค. 61 228
10 ใบสมัครการสรรหาประธานกรรมการ ชุดที่ 61 24 ส.ค. 61 207
11 ใบสมัครการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี2561 31 ส.ค. 61 279
12 ใบคำขอกู้ปันผล (ฉผ.) 12 ธ.ค. 61 495
13 ใบสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.ชสอ.) 22 ม.ค. 62 331
14 ใบสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอค.) 22 ม.ค. 62 384
15 ใบตอบรับเข้าสัมมนาสมาชิกใหม่ ประจำปี 2562 26 ก.พ. 62 198
16 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 24 มิ.ย. 62 106
17 ใบสมัครโครงการสัมมนาสมาชิกเตรียมวางแผนใกล้เกษียณอายุราชการ 24 มิ.ย. 62 112
18 ใบสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ปี 2562 24 มิ.ย. 62 337