มีความมั่นคง ซื่อตรงบริการ บริหารเพื่อเพื่อนครู

 

ดร.รมย์  พะโยม

(ประธานกรรมการ)


นางมลชลีณา กิตติขจร

(ผู้จัดการ)

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบสมาชิก

จำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิกสหกรณ์ฯ (คน)
สมาชิกสามัญ 8,691
สมาชิกสมทบ 3,620
จำนวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (คน)
ส.ส.ก.1 10,093
ส.ส.ก.2 5,044
ส.ส.ก.3 4,885
ส.ส.ก.4 4,888
ส.ส.ก.5 4,891
ส.ส.ก.6 2,975
สฌอน. 35,888
สสอค. 304,860
สส.ชสอ. 311,118
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
เงินกู้ (Loan) เริ่ม 2 พ.ย. 63
ฉุกเฉิน 5.00
สามัญหุ้น 5.00
สามัญรายวัน 5.00
สามัญสวัสดิการ 5.00
สามัญประนอมหนี้ 5.00
กู้พิเศษ 5.00
เงินฝาก (Deposit) เริ่ม 2 พ.ย. 63
ออมทรัพย์ 1.70
ออมทรัพย์พิเศษ 2.50
ฝากประจำ -

 

 

ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.206.177.17
Online อยู่ : 3
วันนี้ 27
เมื่อวานนี้ 206
เดือนนี้ 3,834
ปีนี้ 3,897
รวมทั้งหมด 3,897
Record: 408 (07.04.2021)
( Counter 18-04-2021 )

Download เอกสาร

ลำดับที่ รายการ เอกสาร วันที่อัพเดท View
1 ใบลาออกกรณีปกติ-กรณีโอน 08 เม.ย. 63 506
2 ใบขอรับสวัสดิการสมาชิกกรณีต่างๆ 15 เม.ย. 63 859
3 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกรณีปกติ-กรณีโอนย้าย 08 เม.ย. 63 916
4 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ 08 เม.ย. 63 781
5 หนังสือแจ้งความประสงค์ 23 พ.ย. 63 1294
6 ใบสมัครผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562 24 ส.ค. 61 386
7 ใบสมัครจัดโครงการสัมมนาสมาชิกเตรียมวางแผนเกษียณอายุราชการ 03 ก.ค. 61 410
8 ใบคำขอรับทุนบุตรสมาชิกประจำปี 2561 03 ก.ค. 61 631
9 ใบสมัครการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 24 ส.ค. 61 416
10 ใบสมัครการสรรหาประธานกรรมการ ชุดที่ 61 24 ส.ค. 61 352
11 ใบสมัครการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี2561 31 ส.ค. 61 429
12 ใบคำขอกู้ปันผล (ฉผ.) 12 ธ.ค. 61 816
13 ใบสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.ชสอ.) 08 เม.ย. 63 591
14 ใบสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอค.) 22 ม.ค. 62 634
15 ใบตอบรับเข้าสัมมนาสมาชิกใหม่ ประจำปี 2562 26 ก.พ. 62 399
16 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 24 มิ.ย. 62 280
17 ใบสมัครโครงการสัมมนาสมาชิกเตรียมวางแผนใกล้เกษียณอายุราชการ 24 มิ.ย. 62 257
18 ใบสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ปี 2562 24 มิ.ย. 62 711
19 ค้ำขอกู้ยืม/หนังสือกู้ยืมเงิน/หนังสือสัญญำค้ำประกัน โควิด 19 (สว.) 14 เม.ย. 63 593
20 แบบคำของดส่งงเงินต้นรายเดือน ( ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ) 10 เม.ย. 63 493
21 ใบสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ปี 2563 15 ก.ค. 63 281
22 หนังสือยินยอมให้หักเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 24 มี.ค. 64 16