ดร.รมย์  พะโยม

(ประธานกรรมการ)


นางมลชลีณา กิตติขจร

(ผู้จัดการ)

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบสมาชิก

ข้อมูล จำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิกสหกรณ์ฯ (คน)
สมาชิกสามัญ 8,473
สมาชิกสมทบ 2,698
จำนวนสมาชิกฌาปนกิจฯ (คน)
ส.ส.ก.1 10,045
ส.ส.ก.2 4,864
ส.ส.ก.3 4,703
ส.ส.ก.4 4,163
ส.ส.ก.5 4,692
ส.ส.ก.6 1,583
สสอค. 7,338
สส.ชสอ. 6,912
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562
เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉิน 5.25
สามัญหุ้น 5.25
สามัญรายวัน 5.25
สามัญสวัสดิการ 5.25
สามัญประนอมหนี้ 5.25
กู้พิเศษ 5.25
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 1.90
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
ฝากประจำ -

 

ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.235.24.23
Online อยู่ : 4
วันนี้ 98
เมื่อวานนี้ 0
เดือนนี้ 98
ปีนี้ 98
รวมทั้งหมด 98
Record: 98 (28.03.2020)
( Counter 28-03-2020 )

Download เอกสาร

ลำดับที่ รายการ เอกสาร วันที่อัพเดท View
1 ใบลาออกกรณีปกติ-กรณีโอน 05 มิ.ย. 61 320
2 ใบขอรับสวัสดิการสมาชิกกรณีต่างๆ 31 ส.ค. 61 552
3 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกรณีปกติ-กรณีโอนย้าย 05 มิ.ย. 61 526
4 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ 05 มิ.ย. 61 497
5 หนังสือแจ้งความประสงค์ 05 มิ.ย. 61 792
6 ใบสมัครผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562 24 ส.ค. 61 223
7 ใบสมัครจัดโครงการสัมมนาสมาชิกเตรียมวางแผนเกษียณอายุราชการ 03 ก.ค. 61 254
8 ใบคำขอรับทุนบุตรสมาชิกประจำปี 2561 03 ก.ค. 61 466
9 ใบสมัครการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 24 ส.ค. 61 242
10 ใบสมัครการสรรหาประธานกรรมการ ชุดที่ 61 24 ส.ค. 61 212
11 ใบสมัครการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี2561 31 ส.ค. 61 284
12 ใบคำขอกู้ปันผล (ฉผ.) 12 ธ.ค. 61 515
13 ใบสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.ชสอ.) 22 ม.ค. 62 341
14 ใบสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอค.) 22 ม.ค. 62 403
15 ใบตอบรับเข้าสัมมนาสมาชิกใหม่ ประจำปี 2562 26 ก.พ. 62 214
16 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 24 มิ.ย. 62 112
17 ใบสมัครโครงการสัมมนาสมาชิกเตรียมวางแผนใกล้เกษียณอายุราชการ 24 มิ.ย. 62 117
18 ใบสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ปี 2562 24 มิ.ย. 62 350