มีความมั่นคง ซื่อตรงบริการ บริหารเพื่อเพื่อนครู

 

ดร.รมย์  พะโยม

(ประธานกรรมการ)


นางมลชลีณา กิตติขจร

(ผู้จัดการ)

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบสมาชิก

จำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิกสหกรณ์ฯ (คน)
สมาชิกสามัญ 8,923
สมาชิกสมทบ 3,652
รวมทั้งสิ้น 12,575
จำนวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (คน)
ส.ส.ก.1 10,095
ส.ส.ก.2 5,047
ส.ส.ก.3 5,038
ส.ส.ก.4 5,033
ส.ส.ก.5 5,034
ส.ส.ก.6 3,365
สฌอน. 36,792
สสอค. 306,748
สส.ชสอ. 316,091
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
เงินกู้ (Loan) เริ่ม 1 ก.ย. 64
ฉุกเฉิน 4.90
สามัญหุ้น 4.90
สามัญรายวัน 4.90
สามัญสวัสดิการ 4.90
สามัญประนอมหนี้ 4.90
สามัญโควิด 4.30
กู้พิเศษ 4.90
เงินฝาก (Deposit) เริ่ม 1 ก.ย. 64
ออมทรัพย์ 1.70
ออมทรัพย์พิเศษ 2.40
ฝากประจำ -

 

 

ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 34.207.247.69
Online อยู่ : 3
วันนี้ 405
เมื่อวานนี้ 635
เดือนนี้ 1,953
ปีนี้ 1,953
รวมทั้งหมด 1,953
Record: 635 (29.11.2021)
( Counter 30-11-2021 )

Download เอกสาร

ลำดับที่ รายการ เอกสาร วันที่อัพเดท View
1 ใบลาออกกรณีปกติ-กรณีโอน 08 เม.ย. 63 605
2 ใบขอรับสวัสดิการสมาชิกกรณีต่างๆ 15 เม.ย. 63 1045
3 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกรณีปกติ-กรณีโอนย้าย 08 เม.ย. 63 1157
4 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ 08 เม.ย. 63 920
5 หนังสือแจ้งความประสงค์ 23 พ.ย. 63 1623
6 ใบสมัครผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562 24 ส.ค. 61 479
7 ใบสมัครจัดโครงการสัมมนาสมาชิกเตรียมวางแผนเกษียณอายุราชการ 03 ก.ค. 61 508
8 ใบคำขอรับทุนบุตรสมาชิกประจำปี 2561 03 ก.ค. 61 726
9 ใบสมัครการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 24 ส.ค. 61 503
10 ใบสมัครการสรรหาประธานกรรมการ ชุดที่ 61 24 ส.ค. 61 440
11 ใบสมัครการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี2561 31 ส.ค. 61 523
12 ใบคำขอกู้ปันผล (ฉผ.) 12 ธ.ค. 61 953
13 ใบสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.ชสอ.) 08 เม.ย. 63 717
14 ใบสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอค.) 22 ม.ค. 62 754
15 ใบตอบรับเข้าสัมมนาสมาชิกใหม่ ประจำปี 2562 26 ก.พ. 62 500
16 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 24 มิ.ย. 62 368
17 ใบสมัครโครงการสัมมนาสมาชิกเตรียมวางแผนใกล้เกษียณอายุราชการ 24 มิ.ย. 62 351
18 ใบสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ปี 2562 24 มิ.ย. 62 858
19 ค้ำขอกู้ยืม/หนังสือกู้ยืมเงิน/หนังสือสัญญำค้ำประกัน โควิด 19 (สว.) 14 เม.ย. 63 866
20 แบบคำของดส่งงเงินต้นรายเดือน ( ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ) 10 เม.ย. 63 712
21 ใบสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ปี 2563 15 ก.ค. 63 624
22 หนังสือยินยอมให้หักเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 24 มี.ค. 64 218
23 คำขอและหนังสือกู้เงินประเภทฉุกเฉินเพือชำระหลักประกันความเสี่ยง (ฉป) 17 มิ.ย. 64 166
24 แบบคำของดส่งดเงินต้นรายเดือน ( ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ) 07 ต.ค. 64 39
25 ดาว์โหลดไฟล์ excel คำนวณเงินปันผล 18 พ.ย. 64 158
26 หนังสือสัญญาข้อตกลงและให้ความยินยอม 19 พ.ย. 64 20