มีความมั่นคง ซื่อตรงบริการ บริหารเพื่อเพื่อนครู

 

ดร.รมย์  พะโยม

(ประธานกรรมการ)


นางมลชลีณา กิตติขจร

(ผู้จัดการ)

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบสมาชิก

จำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิกสหกรณ์ฯ (คน)
สมาชิกสามัญ 8,996
สมาชิกสมทบ 3,707
รวมทั้งสิ้น 12,703
จำนวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (คน)
ส.ส.ก.1 10,088
ส.ส.ก.2 5,044
ส.ส.ก.3 5,048
ส.ส.ก.4 5,050
ส.ส.ก.5 5,049
ส.ส.ก.6 3,868
ส.ส.ก.7 2,104
สฌอน. 37,028
สสอค. 309,012
สส.ชสอ. 319,390
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
เงินกู้ (Loan) เริ่ม 1 ก.ย. 64
ฉุกเฉิน 4.90
สามัญหุ้น 4.90
สามัญรายวัน 4.90
สามัญสวัสดิการ 4.90
สามัญประนอมหนี้ 4.90
สามัญโควิด 4.30
กู้พิเศษ 4.90
เงินฝาก (Deposit) เริ่ม 1 ก.ย. 64
ออมทรัพย์ 1.70
ออมทรัพย์พิเศษ 2.40
ฝากประจำ -

 

 

ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.239.111.79
Online อยู่ : 2
วันนี้ 21
เมื่อวานนี้ 63
เดือนนี้ 84
ปีนี้ 84
รวมทั้งหมด 84
Record: 63 (17.05.2022)
( Counter 18-05-2022 )

Download เอกสาร

ลำดับที่ รายการ เอกสาร วันที่อัพเดท View
1 ใบลาออกกรณีปกติ-กรณีโอน 17 พ.ค. 65 708
2 ใบขอรับสวัสดิการสมาชิกกรณีต่างๆ 28 ก.พ. 65 1185
3 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกรณีปกติ-กรณีโอนย้าย 17 พ.ค. 65 1337
4 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ 08 เม.ย. 63 1040
5 หนังสือแจ้งความประสงค์ 23 พ.ย. 63 1849
6 ใบสมัครผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562 24 ส.ค. 61 563
7 ใบสมัครจัดโครงการสัมมนาสมาชิกเตรียมวางแผนเกษียณอายุราชการ 03 ก.ค. 61 598
8 ใบคำขอรับทุนบุตรสมาชิกประจำปี 2561 03 ก.ค. 61 819
9 ใบสมัครการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 24 ส.ค. 61 598
10 ใบสมัครการสรรหาประธานกรรมการ ชุดที่ 61 24 ส.ค. 61 534
11 ใบสมัครการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี2561 31 ส.ค. 61 616
12 ใบคำขอกู้ปันผล (ฉผ.) 12 ธ.ค. 61 1117
13 ใบสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.ชสอ.) 08 เม.ย. 63 821
14 ใบสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอค.) 22 ม.ค. 62 883
15 ใบตอบรับเข้าสัมมนาสมาชิกใหม่ ประจำปี 2562 26 ก.พ. 62 587
16 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 24 มิ.ย. 62 452
17 ใบสมัครโครงการสัมมนาสมาชิกเตรียมวางแผนใกล้เกษียณอายุราชการ 24 มิ.ย. 62 453
18 ใบสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ปี 2562 24 มิ.ย. 62 960
19 ค้ำขอกู้ยืม/หนังสือกู้ยืมเงิน/หนังสือสัญญำค้ำประกัน โควิด 19 (สว.) 14 เม.ย. 63 1033
20 แบบคำของดส่งงเงินต้นรายเดือน ( ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ) 10 เม.ย. 63 805
21 ใบสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ปี 2563 15 ก.ค. 63 713
22 หนังสือยินยอมให้หักเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 01 มี.ค. 65 337
23 คำขอและหนังสือกู้เงินประเภทฉุกเฉินเพือชำระหลักประกันความเสี่ยง (ฉป) 17 มิ.ย. 64 257
24 แบบคำของดส่งดเงินต้นรายเดือน ( ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ) 07 ต.ค. 64 174
25 ดาว์โหลดไฟล์ excel คำนวณเงินปันผล 18 พ.ย. 64 312
26 หนังสือสัญญาข้อตกลงและให้ความยินยอม 19 พ.ย. 64 181
27 หนังสือยินยอมให้หักเงินบัญชีเงินฝากธนาคาร 10 มี.ค. 65 57