มีความมั่นคง ซื่อตรงบริการ บริหารเพื่อเพื่อนครู

 

ดร.รมย์  พะโยม

(ประธานกรรมการ)


นางมลชลีณา กิตติขจร

(ผู้จัดการ)

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบสมาชิก

จำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิกสหกรณ์ฯ (คน)
สมาชิกสามัญ 8,874
สมาชิกสมทบ 3,625
รวมทั้งสิ้น 12,499
จำนวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (คน)
ส.ส.ก.1 10,095
ส.ส.ก.2 5,047
ส.ส.ก.3 5,038
ส.ส.ก.4 5,033
ส.ส.ก.5 5,034
ส.ส.ก.6 3,365
สฌอน. 36,792
สสอค. 306,748
สส.ชสอ. 316,091
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
เงินกู้ (Loan) เริ่ม 2 พ.ย. 63
ฉุกเฉิน 5.00
สามัญหุ้น 5.00
สามัญรายวัน 5.00
สามัญสวัสดิการ 5.00
สามัญประนอมหนี้ 5.00
กู้พิเศษ 5.00
เงินฝาก (Deposit) เริ่ม 2 พ.ย. 63
ออมทรัพย์ 1.70
ออมทรัพย์พิเศษ 2.50
ฝากประจำ -

 

 

ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.215.177.171
Online อยู่ : 4
วันนี้ 250
เมื่อวานนี้ 162
เดือนนี้ 412
ปีนี้ 412
รวมทั้งหมด 412
Record: 250 (20.09.2021)
( Counter 20-09-2021 )

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 การจัดเก็บเงินวางหลักประกัน Super administrator 31 พ.ค. 61 680
2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก Super administrator 08 มิ.ย. 61 1070
3 การต่อประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ Super administrator 08 มิ.ย. 61 629
4 การรับสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561 Super administrator 27 มิ.ย. 61 1611
5 โครงการสัมมนาสมาชิกเตรียมวางแผนเกษียณอายุราชการ Super administrator 03 ก.ค. 61 739
6 การหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า(ส.ส.ก. กอง 1) หักงวดประจำเดือน Super administrator 04 ก.ค. 61 721
7 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาสมาชิกใหม่ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 Super administrator 23 ส.ค. 61 709
8 รับสมัครประธานและกรรมการดำเนินการชุดที่61 Super administrator 24 ส.ค. 61 565
9 รับสมัครผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562 Super administrator 24 ส.ค. 61 738
10 จัดจ้างการจัดทำโครงการวิจัย (Research Project) Super administrator 30 ส.ค. 61 507
11 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำเขตสรรหา Super administrator 05 ก.ย. 61 559
12 ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562 Super administrator 05 ก.ย. 61 700
13 รายชื่อผู้สมัครสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุด61 Super administrator 05 ก.ย. 61 1058
14 ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2561 Super administrator 13 ก.ย. 61 717
15 แจ้งวันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ Super administrator 19 ก.ย. 61 415
16 เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ประจำปี 2562 Super administrator 19 ก.ย. 61 1003
17 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 Super administrator 21 ก.ย. 61 890
18 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยนับคะแนนสรรหาประธานกรรมการ กรรมการ ชุดที่ 61 Super administrator 21 ก.ย. 61 767
19 ผลการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 Super administrator 08 ต.ค. 61 791
20 การกำหนดปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากทุกประเภท Super administrator 31 ต.ค. 61 986
21 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 Super administrator 13 พ.ย. 61 793
22 การหักเงินปันผล-เฉลี่ยคืน เพื่อชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สสก. Super administrator 13 พ.ย. 61 722
23 การจัดสัมมนาผู้แทนสมาชิก Super administrator 26 พ.ย. 61 622
24 การให้กู้เงินปันผลประจำปี 2562 Super administrator 04 ธ.ค. 61 855
25 แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ Super administrator 24 ธ.ค. 61 440
26 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 Super administrator 24 ธ.ค. 61 866
27 การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สสอค. ปี 2562 Super administrator 27 ธ.ค. 61 679
28 การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สส.ชสอ. ปี 2562 Super administrator 27 ธ.ค. 61 808
29 ประกาศรายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ส.ส.ก. กองที่1 Super administrator 08 ม.ค. 62 1653
30 ประกาศรายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ส.ส.ก. กองที่2 Super administrator 08 ม.ค. 62 678
31 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่สมาชิก (สล) Super administrator 04 ก.พ. 62 729
32 การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปีส.ส.ก.กองที่2 Super administrator 11 ก.พ. 62 322
33 ประกาศรายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ส.ส.ก. กองที่1 เดือนมกราคม 2561 Super administrator 11 ก.พ. 62 440
34 ประกาศรายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ส.ส.ก. กองที่2 เดือนมกราคม 2561 Super administrator 11 ก.พ. 62 551
35 แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดระบบการเงินให้แก่สมาชิก (สจ) Super administrator 21 ก.พ. 62 550
36 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาสมาชิกใหม่ Super administrator 25 ก.พ. 62 640
37 รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯทำ ส.ส.ก. กอง 3-4-5 Super administrator 19 มี.ค. 62 1751
38 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ฌาปนกิจ ส.ส.ก. กองที่1 Super administrator 04 เม.ย. 62 434
39 ประกาศรายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ส.ส.ก. กองที่1 เดือนมีนาคม 2562 Super administrator 10 เม.ย. 62 422
40 สอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารหอประชุมสหกรณ์ฯ Super administrator 11 เม.ย. 62 377
41 ประกาศรายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ส.ส.ก. กองที่2 เดือนมีนาคม 2562 Super administrator 17 เม.ย. 62 601
42 งดรับการซื้อหุ้นพิเศษของสมาชิก Super administrator 19 เม.ย. 62 533
43 การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ส.ส.ก. กองที่ 3 Super administrator 24 เม.ย. 62 347
44 การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ส.ส.ก. กองที่ 4 Super administrator 24 เม.ย. 62 540
45 การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ส.ส.ก. กองที่ 5 Super administrator 25 เม.ย. 62 601
46 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก Super administrator 30 พ.ค. 62 428
47 การเปิดรับฝากเงิน รุ่นครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ Super administrator 30 พ.ค. 62 455
48 ประกวดบทความ ครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ Super administrator 30 พ.ค. 62 337
49 การส่งผลงาน “การต่อยอดการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้” Super administrator 30 พ.ค. 62 409
50 การให้กู้เงินสามัญเพื่อสวัสดิการครบรอบ 60 ปี (สค.) Super administrator 11 มิ.ย. 62 1450
51 การจัดเก็บเงินวางหลักประกัน Super administrator 15 มิ.ย. 62 556
52 เปิดรับสมัครโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ Super administrator 24 มิ.ย. 62 621
53 โครงการสัมมนาสมาชิกเตรียมวางแผนใกล้เกษียณฯ Super administrator 24 มิ.ย. 62 552
54 รับสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 Super administrator 23 ก.ค. 62 1600
55 รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (ส.ส.ก.6) Super administrator 11 ก.ค. 62 1757
56 ประกาศที่ 23/2562 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ Super administrator 19 ก.ค. 62 758
57 ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ส.ส.ก. 6 Super administrator 26 ก.ค. 62 549
58 ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2562 ส.ส.ก. 2 Super administrator 23 ก.ค. 62 548
59 สารจากประธาน Super administrator 17 ธ.ค. 62 986
60 การรับสมัครการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 Super administrator 23 ส.ค. 62 345
61 รับสมัครการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 - 2564 Super administrator 23 ส.ค. 62 287
62 รับสมัครผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563 Super administrator 23 ส.ค. 62 480
63 การย้ายหน่วยลงคะแนนสรรหากรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562 Super administrator 23 ส.ค. 62 430
64 ผู้มีสิทธิ์รับสวัสดิการเกษียณอายุและครองโสด 2562 Super administrator 13 ก.ย. 62 549
65 ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 Super administrator 02 ก.ย. 62 526
66 รายชื่อผู้สมัครและกำหนดสถานที่ลงคะแนนกรรมการ Super administrator 04 ก.ย. 62 366
67 รายชื่อผู้สมัครและกำหนดสถานที่ลงคะแนนผู้ตรวจสอบกิจการ Super administrator 04 ก.ย. 62 415
68 รายชื่อผู้แทนสมาชิกและหน่วยเลือกตั้ง ปี 2563 Super administrator 04 ก.ย. 62 571
69 การย้ายหน่วยลงคะแนน ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) Super administrator 04 ก.ย. 62 443
70 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน Super administrator 07 ก.ย. 62 626
71 การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562 Super administrator 27 ก.ย. 62 380
72 เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด Super administrator 27 ก.ย. 62 238
73 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยลงคะแนนประจำปี 2562 Super administrator 27 ก.ย. 62 333
74 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยนับคะแนนประจำปี 2562 Super administrator 27 ก.ย. 62 377
75 แต่งตั้งคณะกรรมการรับหีบบัตร รับคูหา รับบัตร รับเงินคืน Super administrator 27 ก.ย. 62 494
76 ผลการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563-2564 Super administrator 07 ต.ค. 62 380
77 ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 Super administrator 07 ต.ค. 62 478
78 ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563 Super administrator 07 ต.ค. 62 549
79 โครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ Super administrator 22 ต.ค. 62 323
80 การแก้ไขระเบียบ ว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ Super administrator 22 ต.ค. 62 1146
81 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 Super administrator 13 พ.ย. 62 513
82 แจ้งการโอนเงินปนัผล - เฉลี่ยคืน เข้าบัญชีสมาชิกสหกรณ์ฯ Super administrator 14 พ.ย. 62 1177
83 แจ้งการหักเงินปันผล-เฉลี่ยคืน เพื่อชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ส.ส.ก. 1 Super administrator 15 พ.ย. 62 1116
84 การให้กู้เงินปันผล Super administrator 02 ธ.ค. 62 663
85 การให้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉฉ.) กรณีเงินได้รายเดือนเหลือน้อยกว่า 30% Super administrator 02 ธ.ค. 62 1826
86 การจัดเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ส.ส.ก. 1 Super administrator 03 ธ.ค. 62 729
87 การจา่ยเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า (สฌอน.) Super administrator 23 ม.ค. 63 559
88 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ส.ส.ก.2 ประจำปี 2563 Super administrator 11 ก.พ. 63 873
89 การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุง ส.ส.ก.2 Super administrator 27 ก.พ. 63 472
90 แจ้งจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกคืนสมาชิกกองทุน Super administrator 23 มี.ค. 63 886
91 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก Super administrator 10 เม.ย. 63 401
92 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น Super administrator 10 เม.ย. 63 531
93 การให้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 Super administrator 10 เม.ย. 63 1139
94 มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ Super administrator 10 เม.ย. 63 2392
95 การรับสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ปี 2563 Super administrator 30 มิ.ย. 63 1590
96 รับสมัครประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุด 63 Super administrator 21 ส.ค. 63 239
97 รับสมัครผู้แทนสมาชิกประจำปี 2564 Super administrator 21 ส.ค. 63 360
98 รายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2564 Super administrator 09 ก.ย. 63 390
99 ผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการสมาชิกกรณีเกษียณอายุและกรณีครองโสด ปี 63 Super administrator 17 ก.ย. 63 235
100 ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 Super administrator 17 ก.ย. 63 272
101 รายชื่อผู้สมัครประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 Super administrator 08 ต.ค. 63 169
102 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยลงคะแนน Super administrator 08 ต.ค. 63 134
103 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยนับคะแนน Super administrator 08 ต.ค. 63 151
104 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการหน่วยลงและหน่วยนับคะแนน Super administrator 08 ต.ค. 63 176
105 เสนอเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2564 Super administrator 08 ต.ค. 63 154
106 การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก Super administrator 08 ต.ค. 63 366
107 แจ้งวันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ Super administrator 21 ต.ค. 63 142
108 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกตําแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ Super administrator 21 ต.ค. 63 300
109 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น Super administrator 06 พ.ย. 63 256
110 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก Super administrator 06 พ.ย. 63 289
111 มาตรการให้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือแก่สมาชิก - โควิด 19 Super administrator 06 พ.ย. 63 460
112 การคืนเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิก Super administrator 06 พ.ย. 63 291
113 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 Super administrator 06 พ.ย. 63 416
114 วิธีการคิดปันผลเฉลี่ยคืน ประจำปี 2563 Super administrator 17 พ.ย. 63 754
115 การให้กู้เงินปันผล ยอดเงินปันผล 2563 Super administrator 01 ธ.ค. 63 681
116 การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปี สสอค.2564 Super administrator 08 ม.ค. 64 277
117 การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปี สส.ชสอ.2564 Super administrator 08 ม.ค. 64 332
118 ยกเลิกระเบียบว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือสมาชิกทุกฉบับ Super administrator 20 ม.ค. 64 388
119 การให้เงินกู้โควิด 19 (ครั้งที่ 2) Super administrator 20 ม.ค. 64 1629
120 การจ่ายสวัสดิการผู้สูงอายุ Super administrator 23 เม.ย. 64 347
121 กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 Super administrator 23 เม.ย. 64 159
122 การรับสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2564 Super administrator 23 มิ.ย. 64 1588
123 การให้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกฯ โควิด 19 (ครั้งที่ 3) Super administrator 17 มิ.ย. 64 2939
124 การดำเนินการจ่ายหน่ายพัสดุและครุภัณฑ์ Super administrator 24 มิ.ย. 64 339
125 อนุญาตให้ใช้หอประชุมสหกรณ์ฯ (สาขาคลองขลุง) เป็นโรงพยาบาลสนาม Super administrator 15 ก.ค. 64 644
126 ประกาศผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 Super administrator 23 ส.ค. 64 1206
127 รับสมัครการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุด64 Super administrator 23 ส.ค. 64 81
128 รับสมัครการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 - 2566 Super administrator 23 ส.ค. 64 65
129 รับสมัครผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565 Super administrator 23 ส.ค. 64 290
130 ผลการโอนพัสดุและครุภัณฑ์ Super administrator 26 ส.ค. 64 36
131 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น Super administrator 30 ส.ค. 64 44
132 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก Super administrator 30 ส.ค. 64 65
133 รายชื่อผู้สมัครและสถานที่ลงคะแนนกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 Super administrator 09 ก.ย. 64 556
134 รายชื่อผู้สมัครสถานที่ลงคะแนนและนับคะแนนผู้ตรวจสอบกิจการ Super administrator 09 ก.ย. 64 224
135 รายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565 Super administrator 09 ก.ย. 64 286