มีความมั่นคง ซื่อตรงบริการ บริหารเพื่อเพื่อนครู

 

ดร.รมย์  พะโยม

(ประธานกรรมการ)


นางมลชลีณา กิตติขจร

(ผู้จัดการ)

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบสมาชิก

จำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิกสหกรณ์ฯ (คน)
สมาชิกสามัญ 9,032
สมาชิกสมทบ 3,823
รวมทั้งสิ้น 12,855
จำนวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (คน)
ส.ส.ก.1 10,092
ส.ส.ก.2 5,046
ส.ส.ก.3 5,048
ส.ส.ก.4 5,050
ส.ส.ก.5 5,050
ส.ส.ก.6 3,924
ส.ส.ก.7 2,221
สฌอน. 41,092
สสอค. 308,461
สส.ชสอ. 319,871
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

 

เงินกู้ (Loan) เริ่ม 1 พ.ค. 65
ฉุกเฉิน 4.80
สามัญหุ้น 4.80
สามัญรายวัน 4.80
สามัญสวัสดิการ 4.80
สามัญประนอมหนี้ 4.80
สามัญโควิด 4.20
กู้พิเศษ 4.80
เงินฝาก (Deposit) เริ่ม 1 พ.ค. 65
ออมทรัพย์ 1.70
ออมทรัพย์พิเศษ 2.30
ฝากประจำ -

 

 

ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.207.133.27
Online อยู่ : 7
วันนี้ 152
เมื่อวานนี้ 488
เดือนนี้ 1,346
ปีนี้ 1,872
รวมทั้งหมด 1,872
Record: 488 (04.07.2022)
( Counter 05-07-2022 )

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 การจัดเก็บเงินวางหลักประกัน Super administrator 31 พ.ค. 61 789
2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก Super administrator 08 มิ.ย. 61 1184
3 การต่อประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ Super administrator 08 มิ.ย. 61 747
4 การรับสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561 Super administrator 27 มิ.ย. 61 1731
5 โครงการสัมมนาสมาชิกเตรียมวางแผนเกษียณอายุราชการ Super administrator 03 ก.ค. 61 848
6 การหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า(ส.ส.ก. กอง 1) หักงวดประจำเดือน Super administrator 04 ก.ค. 61 825
7 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาสมาชิกใหม่ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 Super administrator 23 ส.ค. 61 813
8 รับสมัครประธานและกรรมการดำเนินการชุดที่61 Super administrator 24 ส.ค. 61 662
9 รับสมัครผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562 Super administrator 24 ส.ค. 61 860
10 จัดจ้างการจัดทำโครงการวิจัย (Research Project) Super administrator 30 ส.ค. 61 615
11 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำเขตสรรหา Super administrator 05 ก.ย. 61 679
12 ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562 Super administrator 05 ก.ย. 61 810
13 รายชื่อผู้สมัครสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุด61 Super administrator 05 ก.ย. 61 1176
14 ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2561 Super administrator 13 ก.ย. 61 829
15 แจ้งวันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ Super administrator 19 ก.ย. 61 519
16 เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ประจำปี 2562 Super administrator 19 ก.ย. 61 1121
17 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 Super administrator 21 ก.ย. 61 996
18 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยนับคะแนนสรรหาประธานกรรมการ กรรมการ ชุดที่ 61 Super administrator 21 ก.ย. 61 890
19 ผลการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 Super administrator 08 ต.ค. 61 886
20 การกำหนดปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากทุกประเภท Super administrator 31 ต.ค. 61 1104
21 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 Super administrator 13 พ.ย. 61 887
22 การหักเงินปันผล-เฉลี่ยคืน เพื่อชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สสก. Super administrator 13 พ.ย. 61 814
23 การจัดสัมมนาผู้แทนสมาชิก Super administrator 26 พ.ย. 61 713
24 การให้กู้เงินปันผลประจำปี 2562 Super administrator 04 ธ.ค. 61 953
25 แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ Super administrator 24 ธ.ค. 61 541
26 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 Super administrator 24 ธ.ค. 61 980
27 การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สสอค. ปี 2562 Super administrator 27 ธ.ค. 61 784
28 การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สส.ชสอ. ปี 2562 Super administrator 27 ธ.ค. 61 919
29 ประกาศรายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ส.ส.ก. กองที่1 Super administrator 08 ม.ค. 62 1747
30 ประกาศรายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ส.ส.ก. กองที่2 Super administrator 08 ม.ค. 62 811
31 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่สมาชิก (สล) Super administrator 04 ก.พ. 62 843
32 การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปีส.ส.ก.กองที่2 Super administrator 11 ก.พ. 62 425
33 ประกาศรายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ส.ส.ก. กองที่1 เดือนมกราคม 2561 Super administrator 11 ก.พ. 62 544
34 ประกาศรายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ส.ส.ก. กองที่2 เดือนมกราคม 2561 Super administrator 11 ก.พ. 62 656
35 แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดระบบการเงินให้แก่สมาชิก (สจ) Super administrator 21 ก.พ. 62 643
36 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาสมาชิกใหม่ Super administrator 25 ก.พ. 62 749
37 รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯทำ ส.ส.ก. กอง 3-4-5 Super administrator 19 มี.ค. 62 1889
38 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ฌาปนกิจ ส.ส.ก. กองที่1 Super administrator 04 เม.ย. 62 541
39 ประกาศรายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ส.ส.ก. กองที่1 เดือนมีนาคม 2562 Super administrator 10 เม.ย. 62 516
40 สอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารหอประชุมสหกรณ์ฯ Super administrator 11 เม.ย. 62 458
41 ประกาศรายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ส.ส.ก. กองที่2 เดือนมีนาคม 2562 Super administrator 17 เม.ย. 62 746
42 งดรับการซื้อหุ้นพิเศษของสมาชิก Super administrator 19 เม.ย. 62 629
43 การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ส.ส.ก. กองที่ 3 Super administrator 24 เม.ย. 62 437
44 การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ส.ส.ก. กองที่ 4 Super administrator 24 เม.ย. 62 637
45 การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ส.ส.ก. กองที่ 5 Super administrator 25 เม.ย. 62 704
46 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก Super administrator 30 พ.ค. 62 511
47 การเปิดรับฝากเงิน รุ่นครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ Super administrator 30 พ.ค. 62 547
48 ประกวดบทความ ครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ Super administrator 30 พ.ค. 62 477
49 การส่งผลงาน “การต่อยอดการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้” Super administrator 30 พ.ค. 62 517
50 การให้กู้เงินสามัญเพื่อสวัสดิการครบรอบ 60 ปี (สค.) Super administrator 11 มิ.ย. 62 1560
51 การจัดเก็บเงินวางหลักประกัน Super administrator 15 มิ.ย. 62 654
52 เปิดรับสมัครโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ Super administrator 24 มิ.ย. 62 719
53 โครงการสัมมนาสมาชิกเตรียมวางแผนใกล้เกษียณฯ Super administrator 24 มิ.ย. 62 642
54 รับสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 Super administrator 23 ก.ค. 62 1713
55 รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (ส.ส.ก.6) Super administrator 11 ก.ค. 62 1857
56 ประกาศที่ 23/2562 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ Super administrator 19 ก.ค. 62 861
57 ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ส.ส.ก. 6 Super administrator 26 ก.ค. 62 640
58 ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2562 ส.ส.ก. 2 Super administrator 23 ก.ค. 62 642
59 สารจากประธาน Super administrator 17 ธ.ค. 62 1087
60 การรับสมัครการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 Super administrator 23 ส.ค. 62 445
61 รับสมัครการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 - 2564 Super administrator 23 ส.ค. 62 386
62 รับสมัครผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563 Super administrator 23 ส.ค. 62 582
63 การย้ายหน่วยลงคะแนนสรรหากรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562 Super administrator 23 ส.ค. 62 529
64 ผู้มีสิทธิ์รับสวัสดิการเกษียณอายุและครองโสด 2562 Super administrator 13 ก.ย. 62 660
65 ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 Super administrator 02 ก.ย. 62 625
66 รายชื่อผู้สมัครและกำหนดสถานที่ลงคะแนนกรรมการ Super administrator 04 ก.ย. 62 451
67 รายชื่อผู้สมัครและกำหนดสถานที่ลงคะแนนผู้ตรวจสอบกิจการ Super administrator 04 ก.ย. 62 529
68 รายชื่อผู้แทนสมาชิกและหน่วยเลือกตั้ง ปี 2563 Super administrator 04 ก.ย. 62 659
69 การย้ายหน่วยลงคะแนน ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) Super administrator 04 ก.ย. 62 523
70 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน Super administrator 07 ก.ย. 62 730
71 การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562 Super administrator 27 ก.ย. 62 466
72 เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด Super administrator 27 ก.ย. 62 331
73 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยลงคะแนนประจำปี 2562 Super administrator 27 ก.ย. 62 425
74 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยนับคะแนนประจำปี 2562 Super administrator 27 ก.ย. 62 468
75 แต่งตั้งคณะกรรมการรับหีบบัตร รับคูหา รับบัตร รับเงินคืน Super administrator 27 ก.ย. 62 605
76 ผลการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563-2564 Super administrator 07 ต.ค. 62 474
77 ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 Super administrator 07 ต.ค. 62 570
78 ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563 Super administrator 07 ต.ค. 62 647
79 โครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ Super administrator 22 ต.ค. 62 397
80 การแก้ไขระเบียบ ว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ Super administrator 22 ต.ค. 62 1239
81 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 Super administrator 13 พ.ย. 62 619
82 แจ้งการโอนเงินปนัผล - เฉลี่ยคืน เข้าบัญชีสมาชิกสหกรณ์ฯ Super administrator 14 พ.ย. 62 1292
83 แจ้งการหักเงินปันผล-เฉลี่ยคืน เพื่อชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ส.ส.ก. 1 Super administrator 15 พ.ย. 62 1211
84 การให้กู้เงินปันผล Super administrator 02 ธ.ค. 62 754
85 การให้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉฉ.) กรณีเงินได้รายเดือนเหลือน้อยกว่า 30% Super administrator 02 ธ.ค. 62 1943
86 การจัดเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ส.ส.ก. 1 Super administrator 03 ธ.ค. 62 829
87 การจา่ยเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า (สฌอน.) Super administrator 23 ม.ค. 63 656
88 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ส.ส.ก.2 ประจำปี 2563 Super administrator 11 ก.พ. 63 989
89 การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุง ส.ส.ก.2 Super administrator 27 ก.พ. 63 578
90 แจ้งจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกคืนสมาชิกกองทุน Super administrator 23 มี.ค. 63 1010
91 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก Super administrator 10 เม.ย. 63 505
92 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น Super administrator 10 เม.ย. 63 649
93 การให้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 Super administrator 10 เม.ย. 63 1250
94 มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ Super administrator 10 เม.ย. 63 2575
95 การรับสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ปี 2563 Super administrator 30 มิ.ย. 63 1718
96 รับสมัครประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุด 63 Super administrator 21 ส.ค. 63 331
97 รับสมัครผู้แทนสมาชิกประจำปี 2564 Super administrator 21 ส.ค. 63 468
98 รายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2564 Super administrator 09 ก.ย. 63 555
99 ผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการสมาชิกกรณีเกษียณอายุและกรณีครองโสด ปี 63 Super administrator 17 ก.ย. 63 322
100 ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 Super administrator 17 ก.ย. 63 394
101 รายชื่อผู้สมัครประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 Super administrator 08 ต.ค. 63 251
102 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยลงคะแนน Super administrator 08 ต.ค. 63 221
103 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยนับคะแนน Super administrator 08 ต.ค. 63 237
104 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการหน่วยลงและหน่วยนับคะแนน Super administrator 08 ต.ค. 63 261
105 เสนอเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2564 Super administrator 08 ต.ค. 63 232
106 การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก Super administrator 08 ต.ค. 63 493
107 แจ้งวันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ Super administrator 21 ต.ค. 63 223
108 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกตําแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ Super administrator 21 ต.ค. 63 425
109 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น Super administrator 06 พ.ย. 63 343
110 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก Super administrator 06 พ.ย. 63 388
111 มาตรการให้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือแก่สมาชิก - โควิด 19 Super administrator 06 พ.ย. 63 559
112 การคืนเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิก Super administrator 06 พ.ย. 63 380
113 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 Super administrator 06 พ.ย. 63 536
114 วิธีการคิดปันผลเฉลี่ยคืน ประจำปี 2563 Super administrator 17 พ.ย. 63 903
115 การให้กู้เงินปันผล ยอดเงินปันผล 2563 Super administrator 01 ธ.ค. 63 813
116 การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปี สสอค.2564 Super administrator 08 ม.ค. 64 377
117 การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปี สส.ชสอ.2564 Super administrator 08 ม.ค. 64 446
118 ยกเลิกระเบียบว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือสมาชิกทุกฉบับ Super administrator 20 ม.ค. 64 480
119 การให้เงินกู้โควิด 19 (ครั้งที่ 2) Super administrator 20 ม.ค. 64 1756
120 การจ่ายสวัสดิการผู้สูงอายุ Super administrator 23 เม.ย. 64 470
121 กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 Super administrator 23 เม.ย. 64 268
122 การรับสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2564 Super administrator 23 มิ.ย. 64 1864
123 การให้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกฯ โควิด 19 (ครั้งที่ 3) Super administrator 17 มิ.ย. 64 3654
124 การดำเนินการจ่ายหน่ายพัสดุและครุภัณฑ์ Super administrator 24 มิ.ย. 64 518
125 อนุญาตให้ใช้หอประชุมสหกรณ์ฯ (สาขาคลองขลุง) เป็นโรงพยาบาลสนาม Super administrator 15 ก.ค. 64 874
126 ประกาศผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 Super administrator 23 ส.ค. 64 1449
127 รับสมัครการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุด64 Super administrator 23 ส.ค. 64 172
128 รับสมัครการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 - 2566 Super administrator 23 ส.ค. 64 220
129 รับสมัครผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565 Super administrator 23 ส.ค. 64 473
130 ผลการโอนพัสดุและครุภัณฑ์ Super administrator 26 ส.ค. 64 154
131 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น Super administrator 30 ส.ค. 64 156
132 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก Super administrator 30 ส.ค. 64 211
133 รายชื่อผู้สมัครและสถานที่ลงคะแนนกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 Super administrator 09 ก.ย. 64 909
134 รายชื่อผู้สมัครสถานที่ลงคะแนนและนับคะแนนผู้ตรวจสอบกิจการ Super administrator 09 ก.ย. 64 578
135 รายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565 Super administrator 09 ก.ย. 64 720
136 เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565 Super administrator 23 ก.ย. 64 219
137 การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565 Super administrator 23 ก.ย. 64 753
138 การงดส่งเงินต้นชำระหนี้รายเดือน Super administrator 23 ก.ย. 64 732
139 ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการเกษียณอายุและกรณีครองโสด Super administrator 23 ก.ย. 64 604
140 รับสมัครสมาชิก ส.ส.ก.7 Super administrator 07 ต.ค. 64 1412
141 มาตรการใช้สิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ Super administrator 20 ต.ค. 64 276
142 ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565 Super administrator 25 ต.ค. 64 400
143 ผลการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 - 2566 Super administrator 25 ต.ค. 64 353
144 ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 Super administrator 25 ต.ค. 64 909
145 สสอค. เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่ายปี 2557-2561 Super administrator 02 พ.ย. 64 551
146 วิธีการคิดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน Super administrator 18 พ.ย. 64 735
147 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 Super administrator 19 พ.ย. 64 773
148 การให้กู้เงินปันผล (ฉผ) Super administrator 07 ธ.ค. 64 808
149 การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ส.ส.ก. ประจำปี 2565 Super administrator 08 ธ.ค. 64 403
150 เก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สสอค. ไม่พอจ่ายปี 2557-2561 Super administrator 17 ธ.ค. 64 380
151 สสอค. กำหนดอัตราเงินสงเคราะห์และเวลาชำระเงิน Super administrator 06 ม.ค. 65 233
152 สสอค. เก็บเงินสงเคราะห์ศพประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) Super administrator 06 ม.ค. 65 335
153 การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สส.ชสอ. ประจำปี 2565 Super administrator 25 ม.ค. 65 117
154 การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สสอค. ประจำปี 2565 Super administrator 25 ม.ค. 65 288
155 การอบรมทำผลงานทางวิชาการ Super administrator 30 ม.ค. 65 562
156 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมทาผลงานทางวิชาการ Super administrator 21 ก.พ. 65 765
157 การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า และค่าบำรุงรายปี (สฌอน.) Super administrator 28 ก.พ. 65 157
158 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่สมาชิก Super administrator 28 ก.พ. 65 818
159 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกกรณีประสบภัยพิบัติ Super administrator 28 ก.พ. 65 403
160 การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปี ส.ส.ก. กองที่ 2 Super administrator 29 มี.ค. 65 125
161 เรื่อง เงินค้างบัญชีนาน Super administrator 30 มี.ค. 65 331
162 การกำหนดอัตราดอกเบี้ย เงินรับฝากจากสมาชิก และสหกรณ์อื่น Super administrator 24 เม.ย. 65 127
163 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก Super administrator 24 เม.ย. 65 218
164 การให้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิก ในสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 Super administrator 24 เม.ย. 65 596
165 โครงการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่สมาชิก Super administrator 24 พ.ค. 65 313
166 จัดโครงการสัมมนาสมาชิกเตรียมวางแผนใกล้เกษียณอายุราชการ Super administrator 25 พ.ค. 65 204
167 การรับสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ 2565 Super administrator 29 มิ.ย. 65 162