มีความมั่นคง ซื่อตรงบริการ บริหารเพื่อเพื่อนครู

 

ดร.รมย์  พะโยม

(ประธานกรรมการ)


นางมลชลีณา กิตติขจร

(ผู้จัดการ)

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบสมาชิก

จำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิกสหกรณ์ฯ (คน)
สมาชิกสามัญ 8,923
สมาชิกสมทบ 3,652
รวมทั้งสิ้น 12,575
จำนวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (คน)
ส.ส.ก.1 10,095
ส.ส.ก.2 5,047
ส.ส.ก.3 5,038
ส.ส.ก.4 5,033
ส.ส.ก.5 5,034
ส.ส.ก.6 3,365
สฌอน. 36,792
สสอค. 306,748
สส.ชสอ. 316,091
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
เงินกู้ (Loan) เริ่ม 1 ก.ย. 64
ฉุกเฉิน 4.90
สามัญหุ้น 4.90
สามัญรายวัน 4.90
สามัญสวัสดิการ 4.90
สามัญประนอมหนี้ 4.90
สามัญโควิด 4.30
กู้พิเศษ 4.90
เงินฝาก (Deposit) เริ่ม 1 ก.ย. 64
ออมทรัพย์ 1.70
ออมทรัพย์พิเศษ 2.40
ฝากประจำ -

 

 

ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 54.80.252.84
Online อยู่ : 3
วันนี้ 279
เมื่อวานนี้ 88
เดือนนี้ 367
ปีนี้ 367
รวมทั้งหมด 367
Record: 279 (20.01.2022)
( Counter 20-01-2022 )

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 การจัดเก็บเงินวางหลักประกัน Super administrator 31 พ.ค. 61 721
2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก Super administrator 08 มิ.ย. 61 1114
3 การต่อประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ Super administrator 08 มิ.ย. 61 674
4 การรับสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561 Super administrator 27 มิ.ย. 61 1660
5 โครงการสัมมนาสมาชิกเตรียมวางแผนเกษียณอายุราชการ Super administrator 03 ก.ค. 61 779
6 การหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า(ส.ส.ก. กอง 1) หักงวดประจำเดือน Super administrator 04 ก.ค. 61 764
7 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาสมาชิกใหม่ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 Super administrator 23 ส.ค. 61 750
8 รับสมัครประธานและกรรมการดำเนินการชุดที่61 Super administrator 24 ส.ค. 61 604
9 รับสมัครผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562 Super administrator 24 ส.ค. 61 782
10 จัดจ้างการจัดทำโครงการวิจัย (Research Project) Super administrator 30 ส.ค. 61 551
11 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำเขตสรรหา Super administrator 05 ก.ย. 61 604
12 ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562 Super administrator 05 ก.ย. 61 743
13 รายชื่อผู้สมัครสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุด61 Super administrator 05 ก.ย. 61 1104
14 ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2561 Super administrator 13 ก.ย. 61 766
15 แจ้งวันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ Super administrator 19 ก.ย. 61 458
16 เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ประจำปี 2562 Super administrator 19 ก.ย. 61 1052
17 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 Super administrator 21 ก.ย. 61 934
18 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยนับคะแนนสรรหาประธานกรรมการ กรรมการ ชุดที่ 61 Super administrator 21 ก.ย. 61 816
19 ผลการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 Super administrator 08 ต.ค. 61 832
20 การกำหนดปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากทุกประเภท Super administrator 31 ต.ค. 61 1039
21 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 Super administrator 13 พ.ย. 61 837
22 การหักเงินปันผล-เฉลี่ยคืน เพื่อชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สสก. Super administrator 13 พ.ย. 61 766
23 การจัดสัมมนาผู้แทนสมาชิก Super administrator 26 พ.ย. 61 661
24 การให้กู้เงินปันผลประจำปี 2562 Super administrator 04 ธ.ค. 61 899
25 แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ Super administrator 24 ธ.ค. 61 480
26 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 Super administrator 24 ธ.ค. 61 912
27 การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สสอค. ปี 2562 Super administrator 27 ธ.ค. 61 729
28 การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สส.ชสอ. ปี 2562 Super administrator 27 ธ.ค. 61 853
29 ประกาศรายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ส.ส.ก. กองที่1 Super administrator 08 ม.ค. 62 1697
30 ประกาศรายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ส.ส.ก. กองที่2 Super administrator 08 ม.ค. 62 732
31 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่สมาชิก (สล) Super administrator 04 ก.พ. 62 772
32 การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปีส.ส.ก.กองที่2 Super administrator 11 ก.พ. 62 375
33 ประกาศรายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ส.ส.ก. กองที่1 เดือนมกราคม 2561 Super administrator 11 ก.พ. 62 484
34 ประกาศรายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ส.ส.ก. กองที่2 เดือนมกราคม 2561 Super administrator 11 ก.พ. 62 591
35 แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดระบบการเงินให้แก่สมาชิก (สจ) Super administrator 21 ก.พ. 62 591
36 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาสมาชิกใหม่ Super administrator 25 ก.พ. 62 689
37 รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯทำ ส.ส.ก. กอง 3-4-5 Super administrator 19 มี.ค. 62 1800
38 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ฌาปนกิจ ส.ส.ก. กองที่1 Super administrator 04 เม.ย. 62 476
39 ประกาศรายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ส.ส.ก. กองที่1 เดือนมีนาคม 2562 Super administrator 10 เม.ย. 62 463
40 สอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารหอประชุมสหกรณ์ฯ Super administrator 11 เม.ย. 62 413
41 ประกาศรายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ส.ส.ก. กองที่2 เดือนมีนาคม 2562 Super administrator 17 เม.ย. 62 676
42 งดรับการซื้อหุ้นพิเศษของสมาชิก Super administrator 19 เม.ย. 62 575
43 การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ส.ส.ก. กองที่ 3 Super administrator 24 เม.ย. 62 386
44 การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ส.ส.ก. กองที่ 4 Super administrator 24 เม.ย. 62 579
45 การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ส.ส.ก. กองที่ 5 Super administrator 25 เม.ย. 62 646
46 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก Super administrator 30 พ.ค. 62 460
47 การเปิดรับฝากเงิน รุ่นครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ Super administrator 30 พ.ค. 62 496
48 ประกวดบทความ ครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ Super administrator 30 พ.ค. 62 375
49 การส่งผลงาน “การต่อยอดการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้” Super administrator 30 พ.ค. 62 453
50 การให้กู้เงินสามัญเพื่อสวัสดิการครบรอบ 60 ปี (สค.) Super administrator 11 มิ.ย. 62 1500
51 การจัดเก็บเงินวางหลักประกัน Super administrator 15 มิ.ย. 62 597
52 เปิดรับสมัครโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ Super administrator 24 มิ.ย. 62 663
53 โครงการสัมมนาสมาชิกเตรียมวางแผนใกล้เกษียณฯ Super administrator 24 มิ.ย. 62 590
54 รับสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 Super administrator 23 ก.ค. 62 1650
55 รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (ส.ส.ก.6) Super administrator 11 ก.ค. 62 1804
56 ประกาศที่ 23/2562 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ Super administrator 19 ก.ค. 62 804
57 ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ส.ส.ก. 6 Super administrator 26 ก.ค. 62 591
58 ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2562 ส.ส.ก. 2 Super administrator 23 ก.ค. 62 589
59 สารจากประธาน Super administrator 17 ธ.ค. 62 1032
60 การรับสมัครการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 Super administrator 23 ส.ค. 62 383
61 รับสมัครการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 - 2564 Super administrator 23 ส.ค. 62 333
62 รับสมัครผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563 Super administrator 23 ส.ค. 62 526
63 การย้ายหน่วยลงคะแนนสรรหากรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562 Super administrator 23 ส.ค. 62 467
64 ผู้มีสิทธิ์รับสวัสดิการเกษียณอายุและครองโสด 2562 Super administrator 13 ก.ย. 62 600
65 ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 Super administrator 02 ก.ย. 62 565
66 รายชื่อผู้สมัครและกำหนดสถานที่ลงคะแนนกรรมการ Super administrator 04 ก.ย. 62 405
67 รายชื่อผู้สมัครและกำหนดสถานที่ลงคะแนนผู้ตรวจสอบกิจการ Super administrator 04 ก.ย. 62 452
68 รายชื่อผู้แทนสมาชิกและหน่วยเลือกตั้ง ปี 2563 Super administrator 04 ก.ย. 62 609
69 การย้ายหน่วยลงคะแนน ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) Super administrator 04 ก.ย. 62 477
70 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน Super administrator 07 ก.ย. 62 670
71 การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562 Super administrator 27 ก.ย. 62 416
72 เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด Super administrator 27 ก.ย. 62 278
73 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยลงคะแนนประจำปี 2562 Super administrator 27 ก.ย. 62 372
74 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยนับคะแนนประจำปี 2562 Super administrator 27 ก.ย. 62 413
75 แต่งตั้งคณะกรรมการรับหีบบัตร รับคูหา รับบัตร รับเงินคืน Super administrator 27 ก.ย. 62 545
76 ผลการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563-2564 Super administrator 07 ต.ค. 62 422
77 ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 Super administrator 07 ต.ค. 62 515
78 ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563 Super administrator 07 ต.ค. 62 592
79 โครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ Super administrator 22 ต.ค. 62 352
80 การแก้ไขระเบียบ ว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ Super administrator 22 ต.ค. 62 1189
81 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 Super administrator 13 พ.ย. 62 562
82 แจ้งการโอนเงินปนัผล - เฉลี่ยคืน เข้าบัญชีสมาชิกสหกรณ์ฯ Super administrator 14 พ.ย. 62 1226
83 แจ้งการหักเงินปันผล-เฉลี่ยคืน เพื่อชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ส.ส.ก. 1 Super administrator 15 พ.ย. 62 1157
84 การให้กู้เงินปันผล Super administrator 02 ธ.ค. 62 701
85 การให้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉฉ.) กรณีเงินได้รายเดือนเหลือน้อยกว่า 30% Super administrator 02 ธ.ค. 62 1873
86 การจัดเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ส.ส.ก. 1 Super administrator 03 ธ.ค. 62 777
87 การจา่ยเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า (สฌอน.) Super administrator 23 ม.ค. 63 597
88 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ส.ส.ก.2 ประจำปี 2563 Super administrator 11 ก.พ. 63 922
89 การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุง ส.ส.ก.2 Super administrator 27 ก.พ. 63 527
90 แจ้งจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกคืนสมาชิกกองทุน Super administrator 23 มี.ค. 63 938
91 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก Super administrator 10 เม.ย. 63 448
92 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น Super administrator 10 เม.ย. 63 579
93 การให้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 Super administrator 10 เม.ย. 63 1202
94 มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ Super administrator 10 เม.ย. 63 2465
95 การรับสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ปี 2563 Super administrator 30 มิ.ย. 63 1640
96 รับสมัครประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุด 63 Super administrator 21 ส.ค. 63 279
97 รับสมัครผู้แทนสมาชิกประจำปี 2564 Super administrator 21 ส.ค. 63 407
98 รายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2564 Super administrator 09 ก.ย. 63 479
99 ผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการสมาชิกกรณีเกษียณอายุและกรณีครองโสด ปี 63 Super administrator 17 ก.ย. 63 273
100 ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 Super administrator 17 ก.ย. 63 322
101 รายชื่อผู้สมัครประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 Super administrator 08 ต.ค. 63 208
102 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยลงคะแนน Super administrator 08 ต.ค. 63 172
103 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยนับคะแนน Super administrator 08 ต.ค. 63 189
104 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการหน่วยลงและหน่วยนับคะแนน Super administrator 08 ต.ค. 63 215
105 เสนอเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2564 Super administrator 08 ต.ค. 63 191
106 การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก Super administrator 08 ต.ค. 63 420
107 แจ้งวันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ Super administrator 21 ต.ค. 63 180
108 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกตําแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ Super administrator 21 ต.ค. 63 357
109 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น Super administrator 06 พ.ย. 63 300
110 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก Super administrator 06 พ.ย. 63 334
111 มาตรการให้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือแก่สมาชิก - โควิด 19 Super administrator 06 พ.ย. 63 504
112 การคืนเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิก Super administrator 06 พ.ย. 63 331
113 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 Super administrator 06 พ.ย. 63 473
114 วิธีการคิดปันผลเฉลี่ยคืน ประจำปี 2563 Super administrator 17 พ.ย. 63 836
115 การให้กู้เงินปันผล ยอดเงินปันผล 2563 Super administrator 01 ธ.ค. 63 742
116 การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปี สสอค.2564 Super administrator 08 ม.ค. 64 319
117 การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปี สส.ชสอ.2564 Super administrator 08 ม.ค. 64 379
118 ยกเลิกระเบียบว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือสมาชิกทุกฉบับ Super administrator 20 ม.ค. 64 427
119 การให้เงินกู้โควิด 19 (ครั้งที่ 2) Super administrator 20 ม.ค. 64 1690
120 การจ่ายสวัสดิการผู้สูงอายุ Super administrator 23 เม.ย. 64 399
121 กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 Super administrator 23 เม.ย. 64 205
122 การรับสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2564 Super administrator 23 มิ.ย. 64 1738
123 การให้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกฯ โควิด 19 (ครั้งที่ 3) Super administrator 17 มิ.ย. 64 3326
124 การดำเนินการจ่ายหน่ายพัสดุและครุภัณฑ์ Super administrator 24 มิ.ย. 64 438
125 อนุญาตให้ใช้หอประชุมสหกรณ์ฯ (สาขาคลองขลุง) เป็นโรงพยาบาลสนาม Super administrator 15 ก.ค. 64 761
126 ประกาศผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 Super administrator 23 ส.ค. 64 1373
127 รับสมัครการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุด64 Super administrator 23 ส.ค. 64 128
128 รับสมัครการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 - 2566 Super administrator 23 ส.ค. 64 160
129 รับสมัครผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565 Super administrator 23 ส.ค. 64 397
130 ผลการโอนพัสดุและครุภัณฑ์ Super administrator 26 ส.ค. 64 94
131 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น Super administrator 30 ส.ค. 64 109
132 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก Super administrator 30 ส.ค. 64 150
133 รายชื่อผู้สมัครและสถานที่ลงคะแนนกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 Super administrator 09 ก.ย. 64 821
134 รายชื่อผู้สมัครสถานที่ลงคะแนนและนับคะแนนผู้ตรวจสอบกิจการ Super administrator 09 ก.ย. 64 503
135 รายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565 Super administrator 09 ก.ย. 64 613
136 เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565 Super administrator 23 ก.ย. 64 152
137 การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565 Super administrator 23 ก.ย. 64 673
138 การงดส่งเงินต้นชำระหนี้รายเดือน Super administrator 23 ก.ย. 64 651
139 ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการเกษียณอายุและกรณีครองโสด Super administrator 23 ก.ย. 64 494
140 รับสมัครสมาชิก ส.ส.ก.7 Super administrator 07 ต.ค. 64 1303
141 มาตรการใช้สิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ Super administrator 20 ต.ค. 64 213
142 ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565 Super administrator 25 ต.ค. 64 324
143 ผลการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 - 2566 Super administrator 25 ต.ค. 64 286
144 ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 Super administrator 25 ต.ค. 64 833
145 สสอค. เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่ายปี 2557-2561 Super administrator 02 พ.ย. 64 435
146 วิธีการคิดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน Super administrator 18 พ.ย. 64 611
147 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 Super administrator 19 พ.ย. 64 645
148 การให้กู้เงินปันผล (ฉผ) Super administrator 07 ธ.ค. 64 597
149 การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ส.ส.ก. ประจำปี 2565 Super administrator 08 ธ.ค. 64 281
150 เก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สสอค. ไม่พอจ่ายปี 2557-2561 Super administrator 17 ธ.ค. 64 239
151 สสอค. กำหนดอัตราเงินสงเคราะห์และเวลาชำระเงิน Super administrator 06 ม.ค. 65 60
152 สสอค. เก็บเงินสงเคราะห์ศพประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) Super administrator 06 ม.ค. 65 126