มีความมั่นคง ซื่อตรงบริการ บริหารเพื่อเพื่อนครู

 

ดร.รมย์  พะโยม

(ประธานกรรมการ)


นางมลชลีณา กิตติขจร

(ผู้จัดการ)

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบสมาชิก

จำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิกสหกรณ์ฯ (คน)
สมาชิกสามัญ 9,032
สมาชิกสมทบ 3,823
รวมทั้งสิ้น 12,855
จำนวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (คน)
ส.ส.ก.1 10,092
ส.ส.ก.2 5,046
ส.ส.ก.3 5,048
ส.ส.ก.4 5,050
ส.ส.ก.5 5,050
ส.ส.ก.6 3,924
ส.ส.ก.7 2,221
สฌอน. 41,092
สสอค. 308,461
สส.ชสอ. 319,871
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

 

เงินกู้ (Loan) เริ่ม 1 พ.ค. 65
ฉุกเฉิน 4.80
สามัญหุ้น 4.80
สามัญรายวัน 4.80
สามัญสวัสดิการ 4.80
สามัญประนอมหนี้ 4.80
สามัญโควิด 4.20
กู้พิเศษ 4.80
เงินฝาก (Deposit) เริ่ม 1 พ.ค. 65
ออมทรัพย์ 1.70
ออมทรัพย์พิเศษ 2.30
ฝากประจำ -

 

 

ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.207.133.27
Online อยู่ : 10
วันนี้ 159
เมื่อวานนี้ 488
เดือนนี้ 1,353
ปีนี้ 1,879
รวมทั้งหมด 1,879
Record: 488 (04.07.2022)
( Counter 05-07-2022 )

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 Super administrator 08 มิ.ย. 61 472
2 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 Super administrator 08 มิ.ย. 61 554
3 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 Super administrator 08 มิ.ย. 61 474
4 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 Super administrator 08 มิ.ย. 61 475
5 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 Super administrator 08 มิ.ย. 61 715
6 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 Super administrator 08 มิ.ย. 61 660
7 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 Super administrator 06 ก.ค. 61 511
8 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 Super administrator 06 ก.ค. 61 615
9 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 Super administrator 09 ส.ค. 61 692
10 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 Super administrator 13 ก.ย. 61 650
11 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 Super administrator 18 ต.ค. 61 635
12 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 Super administrator 22 พ.ย. 61 831
13 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 Super administrator 26 ธ.ค. 61 582
14 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 Super administrator 08 ม.ค. 62 689
15 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 Super administrator 19 มี.ค. 62 604
16 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 Super administrator 17 มิ.ย. 62 526
17 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 Super administrator 17 มิ.ย. 62 584
18 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 Super administrator 12 ก.ย. 62 495
19 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 Super administrator 12 ก.ย. 62 583
20 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 Super administrator 24 มี.ค. 63 287
21 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 Super administrator 24 มี.ค. 63 290
22 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 Super administrator 24 มี.ค. 63 305
23 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 Super administrator 24 มี.ค. 63 332
24 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 Super administrator 24 มี.ค. 63 372
25 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 Super administrator 24 มี.ค. 63 385
26 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 Super administrator 21 เม.ย. 63 361
27 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 Super administrator 08 พ.ค. 63 396
28 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 Super administrator 14 ก.ค. 63 339
29 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 Super administrator 14 ก.ค. 63 352
30 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 Super administrator 05 ส.ค. 63 387
31 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 Super administrator 06 พ.ย. 63 299
32 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 Super administrator 28 มิ.ย. 64 326
33 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 Super administrator 28 มิ.ย. 64 177
34 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 Super administrator 28 มิ.ย. 64 171
35 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 Super administrator 28 มิ.ย. 64 178
36 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 Super administrator 28 มิ.ย. 64 180
37 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 Super administrator 28 มิ.ย. 64 167
38 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 Super administrator 28 มิ.ย. 64 191
39 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 Super administrator 28 มิ.ย. 64 197
40 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 Super administrator 13 ก.ค. 64 300
41 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 Super administrator 12 เม.ย. 65 42
42 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 Super administrator 12 เม.ย. 65 37
43 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 Super administrator 12 เม.ย. 65 51
44 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 Super administrator 12 เม.ย. 65 38
45 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 Super administrator 12 เม.ย. 65 44
46 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 Super administrator 12 เม.ย. 65 43
47 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 Super administrator 12 เม.ย. 65 40
48 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 Super administrator 12 เม.ย. 65 62
49 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 Super administrator 07 มิ.ย. 65 13
50 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 Super administrator 07 มิ.ย. 65 13
51 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 Super administrator 07 มิ.ย. 65 18