ดร.รมย์  พะโยม

(ประธานกรรมการ)


นางมลชลีณา กิตติขจร

(ผู้จัดการ)

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบสมาชิก

เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉิน 5.40
สามัญหุ้น 5.40
สามัญรายวัน 5.40
สามัญสวัสดิการ 5.40
สามัญประนอมหนี้ 5.40
กู้พิเศษ 5.40
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 2.05
ออมทรัพย์พิเศษ 3.05
ฝากประจำ -

 

ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 34.204.203.142
Online อยู่ : 2
วันนี้ 33
เมื่อวานนี้ 471
เดือนนี้ 900
ปีนี้ 900
รวมทั้งหมด 900
Record: 471 (19.11.2019)
( Counter 20-11-2019 )

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กำแพงเพชร จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการหักเงินปันผล-เฉลี่ยคืน เพื่อชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ส.ส.ก. 1

เปลี่ยนแปลงวิธีการเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจเป็นเก็บ ฉป.

15 พ.ย. 62 Super administrator  132

แจ้งการโอนเงินปนัผล - เฉลี่ยคืน เข้าบัญชีสมาชิกสหกรณ์ฯ

โอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือนหรือบัญชีเงินฝากสหกรณ์ ฯ ตามข้อมูลปี 61

14 พ.ย. 62  Super administrator   197

กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.

13 พ.ย. 62  Super administrator   103

การแก้ไขระเบียบ ว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

22 ต.ค. 62  Super administrator   550

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

สมัครได้ที่กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร

22 ต.ค. 62  Super administrator   89

ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563

จึงประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563

07 ต.ค. 62  Super administrator   233

ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62

07 ต.ค. 62  Super administrator   213

 [21 มี.ค. 62] จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 1/2562 Super administrator View : 403

 [19 มิ.ย. 61] จดหมายข่าว ไตรมาสที่2/2561 Super administrator View : 733

 [19 มิ.ย. 61] จดหมายข่าว ไตรมาสที่1/2561 Super administrator View : 536

 [12 ก.ย. 62] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 Super administrator View : 134

 [12 ก.ย. 62] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 Super administrator View : 99

 [17 มิ.ย. 62] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 Super administrator View : 192

 [17 มิ.ย. 62] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 Super administrator View : 138

 [19 มี.ค. 62] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 Super administrator View : 207

 [08 ม.ค. 62] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 Super administrator View : 285

 [26 ธ.ค. 61] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 Super administrator View : 223

 [22 พ.ย. 61] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 Super administrator View : 390

ระบบเงินเดือน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการสัมมนาสมาชิกใหม่ ประจำปี 2561 ค.

18 ก.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำเดือ.

17 ก.ค. 61  

Super administrator

ประชุมข้าราชการบำนาญ อ.เมือง กรกฎาค.

17 ก.ค. 61  

Super administrator

ตรวจสอบกิจการประจำเดือน.

17 ก.ค. 61  

Super administrator

ประชุม ส.ส.ก. กอง2 เดือนมิถุนายน 2561.

29 มิ.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำเดือ.

20 มิ.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาประจำเดือ.

12 มิ.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ประจำเดือน.

12 มิ.ย. 61  

Super administrator