มีความมั่นคง ซื่อตรงบริการ บริหารเพื่อเพื่อนครู

 

ดร.รมย์  พะโยม

(ประธานกรรมการ)


นางมลชลีณา กิตติขจร

(ผู้จัดการ)

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบสมาชิก

จำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิกสหกรณ์ฯ (คน)
สมาชิกสามัญ 9,085
สมาชิกสมทบ 3,895
รวมทั้งสิ้น 12,980
จำนวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (คน)
ส.ส.ก.1 10,092
ส.ส.ก.2 5,045
ส.ส.ก.3 5,050
ส.ส.ก.4 5,050
ส.ส.ก.5 5,050
ส.ส.ก.6 4,119
ส.ส.ก.7 2,525
สฌอน. 43,586
สสอค. 308,278
สส.ชสอ. 323,610
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

 

เงินกู้ (Loan) เริ่ม 1 พ.ค. 65
ฉุกเฉิน 4.80
สามัญหุ้น 4.80
สามัญรายวัน 4.80
สามัญสวัสดิการ 4.80
สามัญประนอมหนี้ 4.80
สามัญโควิด 4.20
กู้พิเศษ 4.80
เงินฝาก (Deposit) เริ่ม 1 พ.ค. 65
ออมทรัพย์ 1.70
ออมทรัพย์พิเศษ 2.30
ฝากประจำ -

 

 

ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.238.204.167
Online อยู่ : 2
วันนี้ 5
เมื่อวานนี้ 172
เดือนนี้ 553
ปีนี้ 553
รวมทั้งหมด 553
Record: 218 (05.08.2022)
( Counter 08-08-2022 )

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กำแพงเพชร จำกัด 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศที่ 24 เรื่อง เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ “อบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้”

ประกาศที่ 24 เรื่อง เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ “อบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้”

01 ส.ค. 65 Super administrator  92

ประกาศที่ 23 เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy)

ประกาศที่ 23 เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy)

01 ส.ค. 65  Super administrator   32

ประกาศที่ 22 เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ประกาศที่ 22 เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

01 ส.ค. 65  Super administrator   16

ประกาศที่ 21 เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและผู้สมัครงาน

ประกาศที่ 21 เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและผู้สมัครงาน

01 ส.ค. 65  Super administrator   6

ประกาศที่ 20 เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง

ประกาศที่ 20 เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง

01 ส.ค. 65  Super administrator   22

ประกาศที่ 19 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และที่ปรึกษา

ประกาศที่ 19 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และที่ปรึกษา

01 ส.ค. 65  Super administrator   18

ประกาศที่ 18 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสมาชิก

ประกาศที่ 18 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสมาชิก

01 ส.ค. 65  Super administrator   54

ประกาศที่ 17 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง

ประกาศที่ 17 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง

01 ส.ค. 65  Super administrator   19

ยกเลิกวันปิดทำการ สนง.สาขาคลองขลุง

พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 สนง.สาขาคลองขลุงเปิดทำการปกติ

06 ก.ค. 65  Super administrator   41

การรับสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ 2565

รับสมัคร 1-27 กรกฎาคม 2565 ประการายชื่อ 22 สิงหาคม 2565

29 มิ.ย. 65  Super administrator   424

จัดโครงการสัมมนาสมาชิกเตรียมวางแผนใกล้เกษียณอายุราชการ

ยื่นใบตอบรับ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

25 พ.ค. 65  Super administrator   238

 [08 เม.ย. 64] จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 1/2564 Super administrator View : 461

 [02 ก.ย. 63] จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 2/2563 View : 513

 [22 พ.ค. 63] จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 1/2563 Super administrator View : 620

 [21 มี.ค. 62] จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 1/2562 Super administrator View : 1119

 [19 มิ.ย. 61] จดหมายข่าว ไตรมาสที่2/2561 Super administrator View : 1431

 [19 มิ.ย. 61] จดหมายข่าว ไตรมาสที่1/2561 Super administrator View : 1185

 [05 ส.ค. 65] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 Super administrator View : 3

 [07 ก.ค. 65] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 Super administrator View : 22

 [07 มิ.ย. 65] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 Super administrator View : 34

 [07 มิ.ย. 65] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 Super administrator View : 28

 [07 มิ.ย. 65] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 Super administrator View : 27

 [12 เม.ย. 65] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 Super administrator View : 82

 [12 เม.ย. 65] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 Super administrator View : 59

 [12 เม.ย. 65] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 Super administrator View : 61

 [17 ก.ย. 64] ประจำเดือนสิงหาคม 2564 Super administrator View : 207

 [10 ส.ค. 64] ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 Super administrator View : 203

 [13 ก.ค. 64] ประจำเดือนมิถุนายน 2564 Super administrator View : 205

 [13 ก.ค. 64] ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 Super administrator View : 200

 [13 ก.ค. 64] ประจำเดือนเมษายน 2564 Super administrator View : 204

 [13 ก.ค. 64] ประจำเดือนมีนาคม 2564 Super administrator View : 183

 [13 ก.ค. 64] ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 Super administrator View : 220

ระบบเงินเดือน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการสัมมนาสมาชิกใหม่ ครั้งที่ 1 ป.

07 เม.ย. 64  

Super administrator

โครงการสัมมนาสมาชิกใหม่ ประจำปี 2561 ค.

18 ก.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำเดือ.

17 ก.ค. 61  

Super administrator

ประชุมข้าราชการบำนาญ อ.เมือง กรกฎาค.

17 ก.ค. 61  

Super administrator

ตรวจสอบกิจการประจำเดือน.

17 ก.ค. 61  

Super administrator

ประชุม ส.ส.ก. กอง2 เดือนมิถุนายน 2561.

29 มิ.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำเดือ.

20 มิ.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาประจำเดือ.

12 มิ.ย. 61  

Super administrator