มีความมั่นคง ซื่อตรงบริการ บริหารเพื่อเพื่อนครู

 

ดร.รมย์  พะโยม

(ประธานกรรมการ)


นางมลชลีณา กิตติขจร

(ผู้จัดการ)

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบสมาชิก

จำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิกสหกรณ์ฯ (คน)
สมาชิกสามัญ 8,807
สมาชิกสมทบ 3,633
รวมทั้งสิ้น 12,440
จำนวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (คน)
ส.ส.ก.1 10,090
ส.ส.ก.2 5,044
ส.ส.ก.3 5,007
ส.ส.ก.4 4,986
ส.ส.ก.5 4,988
ส.ส.ก.6 3,262
สฌอน. 36,597
สสอค. 304,556
สส.ชสอ. 311,118
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
เงินกู้ (Loan) เริ่ม 2 พ.ย. 63
ฉุกเฉิน 5.00
สามัญหุ้น 5.00
สามัญรายวัน 5.00
สามัญสวัสดิการ 5.00
สามัญประนอมหนี้ 5.00
กู้พิเศษ 5.00
เงินฝาก (Deposit) เริ่ม 2 พ.ย. 63
ออมทรัพย์ 1.70
ออมทรัพย์พิเศษ 2.50
ฝากประจำ -

 

 

ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.235.120.150
Online อยู่ : 2
วันนี้ 3
เมื่อวานนี้ 247
เดือนนี้ 799
ปีนี้ 2,299
รวมทั้งหมด 2,299
Record: 383 (02.08.2021)
( Counter 04-08-2021 )

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กำแพงเพชร จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

อนุญาตให้ใช้หอประชุมสหกรณ์ฯ (สาขาคลองขลุง) เป็นโรงพยาบาลสนาม

เพื่อมีส่วนสนับสนุนช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนที่เจ็บป่วยและเป็นการเอื้ออาทรต่อชุมชนตามหลักการของสหกร

15 ก.ค. 64 Super administrator  439

การดำเนินการจ่ายหน่ายพัสดุและครุภัณฑ์

ขายทอดตลอด/แลกเปลี่ยน/โอน/แปรสภาพหรือทำลาย

24 มิ.ย. 64  Super administrator   196

การให้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกฯ โควิด 19 (ครั้งที่ 3)

เปิดให้เงินกู้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 64 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 64

17 มิ.ย. 64  Super administrator   2476

การรับสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2564

เปิดรับสมัคร 1 กรกฎาคม 2564 – 30 กรกฎาคม 2564

23 มิ.ย. 64  Super administrator   1315

กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19

เพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยด้านสุขภาพของบุคลากรและสมาชิกที่ใช้บริการ

23 เม.ย. 64  Super administrator   131

การจ่ายสวัสดิการผู้สูงอายุ

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

23 เม.ย. 64  Super administrator   300

การให้เงินกู้โควิด 19 (ครั้งที่ 2)

การให้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (ครั้งที่ 2)

20 ม.ค. 64  Super administrator   1589

ยกเลิกระเบียบว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือสมาชิกทุกฉบับ

ยกเลิกระเบียบว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือสมาชิกทุกฉบับและคืนเงินกองทุนส่วนที่เหลือ

20 ม.ค. 64  Super administrator   369

การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปี สส.ชสอ.2564

การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปี สส.ชสอ.2564

08 ม.ค. 64  Super administrator   307

การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปี สสอค.2564

การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปี สสอค.2564

08 ม.ค. 64  Super administrator   258

การให้กู้เงินปันผล ยอดเงินปันผล 2563

กู้ได้ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2564

01 ธ.ค. 63  Super administrator   641

 [13 ก.ค. 63] รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2563 Super administrator View : 290

 [17 มิ.ย. 63] รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563 Super administrator View : 246

 [22 พ.ค. 63] รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2563 Super administrator View : 288

 [17 ธ.ค. 62] รายงานผลการดำเนินงาน ส.ส.ก.2 Super administrator View : 403

 [17 เม.ย. 62] ประกาศรายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ส.ส.ก. กองที่2 เดือนมีนาคม 2562 Super administrator View : 720

 [11 ก.พ. 62] การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปีส.ส.ก.กองที่2 Super administrator View : 743

 [17 ธ.ค. 61] ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ส.ก.กองที่ 2) 1 มี.ค. - 31 ต.ค. 61 Super administrator View : 723

 [18 มิ.ย. 61] รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด กองที่ 2 Super administrator View : 1380

 [08 เม.ย. 64] จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 1/2564 Super administrator View : 131

 [02 ก.ย. 63] จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 2/2563 View : 270

 [22 พ.ค. 63] จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 1/2563 Super administrator View : 326

 [21 มี.ค. 62] จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 1/2562 Super administrator View : 908

 [19 มิ.ย. 61] จดหมายข่าว ไตรมาสที่2/2561 Super administrator View : 1210

 [19 มิ.ย. 61] จดหมายข่าว ไตรมาสที่1/2561 Super administrator View : 987

 [13 ก.ค. 64] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 Super administrator View : 15

 [28 มิ.ย. 64] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 Super administrator View : 19

 [28 มิ.ย. 64] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 Super administrator View : 13

 [28 มิ.ย. 64] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 Super administrator View : 14

 [28 มิ.ย. 64] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 Super administrator View : 15

 [28 มิ.ย. 64] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 Super administrator View : 16

 [28 มิ.ย. 64] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 Super administrator View : 14

 [28 มิ.ย. 64] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 Super administrator View : 12

ระบบเงินเดือน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการสัมมนาสมาชิกใหม่ ครั้งที่ 1 ป.

07 เม.ย. 64  

Super administrator

โครงการสัมมนาสมาชิกใหม่ ประจำปี 2561 ค.

18 ก.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำเดือ.

17 ก.ค. 61  

Super administrator

ประชุมข้าราชการบำนาญ อ.เมือง กรกฎาค.

17 ก.ค. 61  

Super administrator

ตรวจสอบกิจการประจำเดือน.

17 ก.ค. 61  

Super administrator

ประชุม ส.ส.ก. กอง2 เดือนมิถุนายน 2561.

29 มิ.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำเดือ.

20 มิ.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาประจำเดือ.

12 มิ.ย. 61  

Super administrator