ดร.รมย์  พะโยม

(ประธานกรรมการ)


นางมลชลีณา กิตติขจร

(ผู้จัดการ)

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบสมาชิก

จำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิกสหกรณ์ฯ (คน)
สมาชิกสามัญ 8,539
สมาชิกสมทบ 3,529
จำนวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (คน)
ส.ส.ก.1 10,100
ส.ส.ก.2 5,019
ส.ส.ก.3 4,774
ส.ส.ก.4 4,747
ส.ส.ก.5 4,744
ส.ส.ก.6 2,525
สสอค. 7,338
สส.ชสอ. 6,912
ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉิน 5.10
สามัญหุ้น 5.10
สามัญรายวัน 5.10
สามัญสวัสดิการ 5.10
สามัญประนอมหนี้ 5.10
กู้พิเศษ 5.10
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 1.75
ออมทรัพย์พิเศษ 2.60
ฝากประจำ -

 

ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.206.187.81
Online อยู่ : 3
วันนี้ 30
เมื่อวานนี้ 424
เดือนนี้ 573
ปีนี้ 573
รวมทั้งหมด 573
Record: 424 (02.06.2020)
( Counter 03-06-2020 )

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กำแพงเพชร จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์

มาตรการต่างที่สหกรณ์ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก

10 เม.ย. 63 Super administrator  1715

การให้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

10 เม.ย. 63  Super administrator   769

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น

ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

10 เม.ย. 63  Super administrator   258

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก

ลดอัตราดอกเบี้ยจากเดิม 5.25 ต่อปี เหลือ 5.10 ต่อปี

10 เม.ย. 63  Super administrator   184

แจ้งจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกคืนสมาชิกกองทุน

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่สหกรณ์โอนเงินปันผล – เฉลี่ยคืน 1 เม.ย. 2563

23 มี.ค. 63  Super administrator   608

การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุง ส.ส.ก.2

27 ก.พ. 263 เมื่อเพิ่มในสัญญา ฉป. นำเงินสดไปตัดชำระหนี้กับสหกรณ์ได้

27 ก.พ. 63  Super administrator   186

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ส.ส.ก.2 ประจำปี 2563

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น ณ สอ.ครูก.พ. สนง.ใหญ่

11 ก.พ. 63  Super administrator   553

 [22 พ.ค. 63] จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 1/2563 Super administrator View : 70

 [21 มี.ค. 62] จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 1/2562 Super administrator View : 660

 [19 มิ.ย. 61] จดหมายข่าว ไตรมาสที่2/2561 Super administrator View : 922

 [19 มิ.ย. 61] จดหมายข่าว ไตรมาสที่1/2561 Super administrator View : 721

 [08 พ.ค. 63] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 Super administrator View : 45

 [21 เม.ย. 63] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 Super administrator View : 50

 [24 มี.ค. 63] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 Super administrator View : 65

 [24 มี.ค. 63] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 Super administrator View : 35

 [24 มี.ค. 63] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 Super administrator View : 34

 [24 มี.ค. 63] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 Super administrator View : 42

 [24 มี.ค. 63] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 Super administrator View : 31

 [24 มี.ค. 63] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 Super administrator View : 35

ระบบเงินเดือน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการสัมมนาสมาชิกใหม่ ประจำปี 2561 ค.

18 ก.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำเดือ.

17 ก.ค. 61  

Super administrator

ประชุมข้าราชการบำนาญ อ.เมือง กรกฎาค.

17 ก.ค. 61  

Super administrator

ตรวจสอบกิจการประจำเดือน.

17 ก.ค. 61  

Super administrator

ประชุม ส.ส.ก. กอง2 เดือนมิถุนายน 2561.

29 มิ.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำเดือ.

20 มิ.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาประจำเดือ.

12 มิ.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ประจำเดือน.

12 มิ.ย. 61  

Super administrator