มีความมั่นคง ซื่อตรงบริการ บริหารเพื่อเพื่อนครู

 

ดร.รมย์  พะโยม

(ประธานกรรมการ)


นางมลชลีณา กิตติขจร

(ผู้จัดการ)

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบสมาชิก

จำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิกสหกรณ์ฯ (คน)
สมาชิกสามัญ 8,996
สมาชิกสมทบ 3,707
รวมทั้งสิ้น 12,703
จำนวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (คน)
ส.ส.ก.1 10,088
ส.ส.ก.2 5,044
ส.ส.ก.3 5,048
ส.ส.ก.4 5,050
ส.ส.ก.5 5,049
ส.ส.ก.6 3,868
ส.ส.ก.7 2,104
สฌอน. 37,028
สสอค. 309,012
สส.ชสอ. 319,390
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
เงินกู้ (Loan) เริ่ม 1 ก.ย. 64
ฉุกเฉิน 4.90
สามัญหุ้น 4.90
สามัญรายวัน 4.90
สามัญสวัสดิการ 4.90
สามัญประนอมหนี้ 4.90
สามัญโควิด 4.30
กู้พิเศษ 4.90
เงินฝาก (Deposit) เริ่ม 1 ก.ย. 64
ออมทรัพย์ 1.70
ออมทรัพย์พิเศษ 2.40
ฝากประจำ -

 

 

ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.239.111.79
Online อยู่ : 1
วันนี้ 14
เมื่อวานนี้ 63
เดือนนี้ 77
ปีนี้ 77
รวมทั้งหมด 77
Record: 63 (17.05.2022)
( Counter 18-05-2022 )

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กำแพงเพชร จำกัด


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก

เงินกู้ฉุกเฉิน-สามัญ-พิเศษ เหลือ 4.80 ต่อปี โควิด 4.20 ต่อปี

24 เม.ย. 65  Super administrator   128

การกำหนดอัตราดอกเบี้ย เงินรับฝากจากสมาชิก และสหกรณ์อื่น

ออมทรัพย์พิเศษ(สมาชิก) 2.40 ต่อปี เหลือ 2.30 ต่อปี ออมทรัพย์พิเศษ(สมหกรณ์อื่น) 2.40 ต่อปี เหลือ 2.15 ต่อปี

24 เม.ย. 65  Super administrator   70

เรื่อง เงินค้างบัญชีนาน

ให้มาติดต่อรับภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันประกาศ

30 มี.ค. 65  Super administrator   275

การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปี ส.ส.ก. กองที่ 2

การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงราบปี ส.ส.ก. กองที่ 2

29 มี.ค. 65  Super administrator   87

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกกรณีประสบภัยพิบัติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

28 ก.พ. 65  Super administrator   342

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่สมาชิก

ด้วยวิธีการสหกรณ์และมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 ประชุม ครั้งที่ 4/2565

28 ก.พ. 65  Super administrator   744

การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า และค่าบำรุงรายปี (สฌอน.)

สำหรับปีบัญชี 2564 และปีบัญชี 2565

28 ก.พ. 65  Super administrator   116

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมทาผลงานทางวิชาการ

ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้องให้ทักท้วงภายในวันศุกร์ที่ 25 ก.พ. 65

21 ก.พ. 65  Super administrator   712

การอบรมทำผลงานทางวิชาการ

สมัคร 31 ม.ค. - 14 ก.พ. 2565 อบรมระหว่างวันที่ 1-31 มี.ค. 65

30 ม.ค. 65  Super administrator   521

การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สสอค. ประจำปี 2565

จัดเก็บวันที่ 28 ม.ค. 2565

25 ม.ค. 65  Super administrator   259

 [13 ก.ค. 63] รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2563 Super administrator View : 485

 [17 มิ.ย. 63] รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563 Super administrator View : 472

 [22 พ.ค. 63] รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2563 Super administrator View : 464

 [17 ธ.ค. 62] รายงานผลการดำเนินงาน ส.ส.ก.2 Super administrator View : 575

 [17 เม.ย. 62] ประกาศรายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ส.ส.ก. กองที่2 เดือนมีนาคม 2562 Super administrator View : 892

 [11 ก.พ. 62] การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปีส.ส.ก.กองที่2 Super administrator View : 912

 [17 ธ.ค. 61] ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ส.ก.กองที่ 2) 1 มี.ค. - 31 ต.ค. 61 Super administrator View : 933

 [18 มิ.ย. 61] รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด กองที่ 2 Super administrator View : 1566

 [08 เม.ย. 64] จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 1/2564 Super administrator View : 403

 [02 ก.ย. 63] จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 2/2563 View : 462

 [22 พ.ค. 63] จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 1/2563 Super administrator View : 529

 [21 มี.ค. 62] จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 1/2562 Super administrator View : 1072

 [19 มิ.ย. 61] จดหมายข่าว ไตรมาสที่2/2561 Super administrator View : 1380

 [19 มิ.ย. 61] จดหมายข่าว ไตรมาสที่1/2561 Super administrator View : 1143

 [12 เม.ย. 65] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 Super administrator View : 36

 [12 เม.ย. 65] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 Super administrator View : 20

 [12 เม.ย. 65] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 Super administrator View : 24

 [12 เม.ย. 65] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 Super administrator View : 22

 [12 เม.ย. 65] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 Super administrator View : 19

 [12 เม.ย. 65] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 Super administrator View : 30

 [12 เม.ย. 65] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 Super administrator View : 21

 [12 เม.ย. 65] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 Super administrator View : 25

 [17 ก.ย. 64] ประจำเดือนสิงหาคม 2564 Super administrator View : 159

 [10 ส.ค. 64] ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 Super administrator View : 156

 [13 ก.ค. 64] ประจำเดือนมิถุนายน 2564 Super administrator View : 158

 [13 ก.ค. 64] ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 Super administrator View : 154

 [13 ก.ค. 64] ประจำเดือนเมษายน 2564 Super administrator View : 159

 [13 ก.ค. 64] ประจำเดือนมีนาคม 2564 Super administrator View : 140

 [13 ก.ค. 64] ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 Super administrator View : 167

ระบบเงินเดือน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการสัมมนาสมาชิกใหม่ ครั้งที่ 1 ป.

07 เม.ย. 64  

Super administrator

โครงการสัมมนาสมาชิกใหม่ ประจำปี 2561 ค.

18 ก.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำเดือ.

17 ก.ค. 61  

Super administrator

ประชุมข้าราชการบำนาญ อ.เมือง กรกฎาค.

17 ก.ค. 61  

Super administrator

ตรวจสอบกิจการประจำเดือน.

17 ก.ค. 61  

Super administrator

ประชุม ส.ส.ก. กอง2 เดือนมิถุนายน 2561.

29 มิ.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำเดือ.

20 มิ.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาประจำเดือ.

12 มิ.ย. 61  

Super administrator