ดร.รมย์  พะโยม

(ประธานกรรมการ)


นางมลชลีณา กิตติขจร

(ผู้จัดการ)

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบสมาชิก

จำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิกสหกรณ์ฯ (คน)
สมาชิกสามัญ 8,539
สมาชิกสมทบ 3,529
จำนวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (คน)
ส.ส.ก.1 10,100
ส.ส.ก.2 5,019
ส.ส.ก.3 4,774
ส.ส.ก.4 4,747
ส.ส.ก.5 4,744
ส.ส.ก.6 2,525
สสอค. 7,338
สส.ชสอ. 6,912
ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉิน 5.10
สามัญหุ้น 5.10
สามัญรายวัน 5.10
สามัญสวัสดิการ 5.10
สามัญประนอมหนี้ 5.10
กู้พิเศษ 5.10
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 1.75
ออมทรัพย์พิเศษ 2.60
ฝากประจำ -

 

ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.235.62.151
Online อยู่ : 2
วันนี้ 25
เมื่อวานนี้ 126
เดือนนี้ 665
ปีนี้ 665
รวมทั้งหมด 665
Record: 308 (03.07.2020)
( Counter 06-07-2020 )

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กำแพงเพชร จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ปี 2563

เปิดรับสมัคร วันที่ 20 กรกฎาคม ถึง วันที่ 21 สิงหาคม 2563

30 มิ.ย. 63 Super administrator  107

มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์

มาตรการต่างที่สหกรณ์ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก

10 เม.ย. 63  Super administrator   1833

การให้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

10 เม.ย. 63  Super administrator   858

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น

ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

10 เม.ย. 63  Super administrator   301

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก

ลดอัตราดอกเบี้ยจากเดิม 5.25 ต่อปี เหลือ 5.10 ต่อปี

10 เม.ย. 63  Super administrator   204

แจ้งจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกคืนสมาชิกกองทุน

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่สหกรณ์โอนเงินปันผล – เฉลี่ยคืน 1 เม.ย. 2563

23 มี.ค. 63  Super administrator   640

การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุง ส.ส.ก.2

27 ก.พ. 263 เมื่อเพิ่มในสัญญา ฉป. นำเงินสดไปตัดชำระหนี้กับสหกรณ์ได้

27 ก.พ. 63  Super administrator   224

 [22 พ.ค. 63] จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 1/2563 Super administrator View : 102

 [21 มี.ค. 62] จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 1/2562 Super administrator View : 685

 [19 มิ.ย. 61] จดหมายข่าว ไตรมาสที่2/2561 Super administrator View : 960

 [19 มิ.ย. 61] จดหมายข่าว ไตรมาสที่1/2561 Super administrator View : 750

 [09 มิ.ย. 63] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 Super administrator View : 15

 [08 พ.ค. 63] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 Super administrator View : 50

 [21 เม.ย. 63] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 Super administrator View : 71

 [24 มี.ค. 63] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 Super administrator View : 76

 [24 มี.ค. 63] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 Super administrator View : 53

 [24 มี.ค. 63] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 Super administrator View : 49

 [24 มี.ค. 63] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 Super administrator View : 60

 [24 มี.ค. 63] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 Super administrator View : 42

ระบบเงินเดือน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการสัมมนาสมาชิกใหม่ ประจำปี 2561 ค.

18 ก.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำเดือ.

17 ก.ค. 61  

Super administrator

ประชุมข้าราชการบำนาญ อ.เมือง กรกฎาค.

17 ก.ค. 61  

Super administrator

ตรวจสอบกิจการประจำเดือน.

17 ก.ค. 61  

Super administrator

ประชุม ส.ส.ก. กอง2 เดือนมิถุนายน 2561.

29 มิ.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำเดือ.

20 มิ.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาประจำเดือ.

12 มิ.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ประจำเดือน.

12 มิ.ย. 61  

Super administrator