ดร.รมย์  พะโยม

(ประธานกรรมการ)


นางมลชลีณา กิตติขจร

(ผู้จัดการ)

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบสมาชิก

ข้อมูล จำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิกสหกรณ์ฯ (คน)
สมาชิกสามัญ 8,473
สมาชิกสมทบ 2,698
จำนวนสมาชิกฌาปนกิจฯ (คน)
ส.ส.ก.1 10,045
ส.ส.ก.2 4,864
ส.ส.ก.3 4,703
ส.ส.ก.4 4,163
ส.ส.ก.5 4,692
ส.ส.ก.6 1,583
สสอค. 7,338
สส.ชสอ. 6,912
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562
เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉิน 5.25
สามัญหุ้น 5.25
สามัญรายวัน 5.25
สามัญสวัสดิการ 5.25
สามัญประนอมหนี้ 5.25
กู้พิเศษ 5.25
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 1.90
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
ฝากประจำ -

 

ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 34.204.191.0
Online อยู่ : 24
วันนี้ 360
เมื่อวานนี้ 526
เดือนนี้ 1,222
ปีนี้ 1,222
รวมทั้งหมด 1,222
Record: 526 (24.02.2020)
( Counter 25-02-2020 )

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กำแพงเพชร จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ส.ส.ก.2 ประจำปี 2563

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น ณ สอ.ครูก.พ. สนง.ใหญ่

11 ก.พ. 63 Super administrator  169

การจา่ยเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า (สฌอน.)

เพิ่มในสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน (ฉป.) ยกเว้น สมัครให้คู่สมรส ต้องชำระด้วยเงินสด

23 ม.ค. 63  Super administrator   211

การจัดเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ส.ส.ก. 1

จะเพิ่มเงินฉุกเฉินเพื่อชำระหลักประกันความเสี่ยง ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562

03 ธ.ค. 62  Super administrator   316

การให้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉฉ.) กรณีเงินได้รายเดือนเหลือน้อยกว่า 30%

กรณีมีเงินเดือนคงเหลือน้อยกว่า30% และ มีความประสงค์จะกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน(ฉฉ.)

02 ธ.ค. 62  Super administrator   1242

การให้กู้เงินปันผล

ให้กู้รายละไม่เกินร้อยละ 80 ของยอดเงินปันผลปี 2562

02 ธ.ค. 62  Super administrator   415

แจ้งการหักเงินปันผล-เฉลี่ยคืน เพื่อชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ส.ส.ก. 1

เปลี่ยนแปลงวิธีการเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจเป็นเก็บ ฉป.

15 พ.ย. 62  Super administrator   753

แจ้งการโอนเงินปนัผล - เฉลี่ยคืน เข้าบัญชีสมาชิกสหกรณ์ฯ

โอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือนหรือบัญชีเงินฝากสหกรณ์ ฯ ตามข้อมูลปี 61

14 พ.ย. 62  Super administrator   947

 [21 มี.ค. 62] จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 1/2562 Super administrator View : 549

 [19 มิ.ย. 61] จดหมายข่าว ไตรมาสที่2/2561 Super administrator View : 833

 [19 มิ.ย. 61] จดหมายข่าว ไตรมาสที่1/2561 Super administrator View : 631

 [12 ก.ย. 62] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 Super administrator View : 236

 [12 ก.ย. 62] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 Super administrator View : 189

 [17 มิ.ย. 62] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 Super administrator View : 257

 [17 มิ.ย. 62] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 Super administrator View : 212

 [19 มี.ค. 62] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 Super administrator View : 274

 [08 ม.ค. 62] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 Super administrator View : 332

 [26 ธ.ค. 61] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 Super administrator View : 266

 [22 พ.ย. 61] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 Super administrator View : 464

ระบบเงินเดือน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการสัมมนาสมาชิกใหม่ ประจำปี 2561 ค.

18 ก.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำเดือ.

17 ก.ค. 61  

Super administrator

ประชุมข้าราชการบำนาญ อ.เมือง กรกฎาค.

17 ก.ค. 61  

Super administrator

ตรวจสอบกิจการประจำเดือน.

17 ก.ค. 61  

Super administrator

ประชุม ส.ส.ก. กอง2 เดือนมิถุนายน 2561.

29 มิ.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำเดือ.

20 มิ.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาประจำเดือ.

12 มิ.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ประจำเดือน.

12 มิ.ย. 61  

Super administrator