มีความมั่นคง ซื่อตรงบริการ บริหารเพื่อเพื่อนครู

 

ดร.รมย์  พะโยม

(ประธานกรรมการ)


นางมลชลีณา กิตติขจร

(ผู้จัดการ)

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบสมาชิก

จำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิกสหกรณ์ฯ (คน)
สมาชิกสามัญ 8,874
สมาชิกสมทบ 3,625
รวมทั้งสิ้น 12,499
จำนวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (คน)
ส.ส.ก.1 10,095
ส.ส.ก.2 5,047
ส.ส.ก.3 5,038
ส.ส.ก.4 5,033
ส.ส.ก.5 5,034
ส.ส.ก.6 3,365
สฌอน. 36,792
สสอค. 306,748
สส.ชสอ. 316,091
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
เงินกู้ (Loan) เริ่ม 2 พ.ย. 63
ฉุกเฉิน 5.00
สามัญหุ้น 5.00
สามัญรายวัน 5.00
สามัญสวัสดิการ 5.00
สามัญประนอมหนี้ 5.00
กู้พิเศษ 5.00
เงินฝาก (Deposit) เริ่ม 2 พ.ย. 63
ออมทรัพย์ 1.70
ออมทรัพย์พิเศษ 2.50
ฝากประจำ -

 

 

ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.215.177.171
Online อยู่ : 4
วันนี้ 237
เมื่อวานนี้ 162
เดือนนี้ 399
ปีนี้ 399
รวมทั้งหมด 399
Record: 237 (20.09.2021)
( Counter 20-09-2021 )

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กำแพงเพชร จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

09 ก.ย. 64 Super administrator  285

รายชื่อผู้สมัครสถานที่ลงคะแนนและนับคะแนนผู้ตรวจสอบกิจการ

ลงคะแนนสรรหาวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

09 ก.ย. 64  Super administrator   224

รายชื่อผู้สมัครและสถานที่ลงคะแนนกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64

ลงคะแนนวันที่ 21 ตุลาคม 64 เวลา 13.00 – 16.00 น.

09 ก.ย. 64  Super administrator   555

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก

ตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

30 ส.ค. 64  Super administrator   65

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น

ตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

30 ส.ค. 64  Super administrator   43

ผลการโอนพัสดุและครุภัณฑ์

ติดต่อขอรับ 27 ส.ค. 64 ณ สอ.ครูกพ. (สำนักงานใหญ่)

26 ส.ค. 64  Super administrator   36

รับสมัครผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565

รับสมัครภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2564

23 ส.ค. 64  Super administrator   290

รับสมัครการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 - 2566

รับสมัครตั้งแต่วันที่23 - 27 สิงหาคม 2564 (ในวัน และเวลาทำการ)

23 ส.ค. 64  Super administrator   65

รับสมัครการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุด64

รับสมัครถึงวันที่ 23-27 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาทำการ)

23 ส.ค. 64  Super administrator   81

ประกาศผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564

หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ทักท้วงไปยังสหกรณ์ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

23 ส.ค. 64  Super administrator   1204

อนุญาตให้ใช้หอประชุมสหกรณ์ฯ (สาขาคลองขลุง) เป็นโรงพยาบาลสนาม

เพื่อมีส่วนสนับสนุนช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนที่เจ็บป่วยและเป็นการเอื้ออาทรต่อชุมชนตามหลักการของสหกร

15 ก.ค. 64  Super administrator   644

 [13 ก.ค. 63] รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2563 Super administrator View : 315

 [17 มิ.ย. 63] รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563 Super administrator View : 268

 [22 พ.ค. 63] รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2563 Super administrator View : 316

 [17 ธ.ค. 62] รายงานผลการดำเนินงาน ส.ส.ก.2 Super administrator View : 422

 [17 เม.ย. 62] ประกาศรายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ส.ส.ก. กองที่2 เดือนมีนาคม 2562 Super administrator View : 742

 [11 ก.พ. 62] การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปีส.ส.ก.กองที่2 Super administrator View : 762

 [17 ธ.ค. 61] ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ส.ก.กองที่ 2) 1 มี.ค. - 31 ต.ค. 61 Super administrator View : 752

 [18 มิ.ย. 61] รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด กองที่ 2 Super administrator View : 1402

 [08 เม.ย. 64] จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 1/2564 Super administrator View : 167

 [02 ก.ย. 63] จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 2/2563 View : 295

 [22 พ.ค. 63] จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 1/2563 Super administrator View : 348

 [21 มี.ค. 62] จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 1/2562 Super administrator View : 928

 [19 มิ.ย. 61] จดหมายข่าว ไตรมาสที่2/2561 Super administrator View : 1229

 [19 มิ.ย. 61] จดหมายข่าว ไตรมาสที่1/2561 Super administrator View : 1005

 [13 ก.ค. 64] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 Super administrator View : 53

 [28 มิ.ย. 64] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 Super administrator View : 46

 [28 มิ.ย. 64] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 Super administrator View : 29

 [28 มิ.ย. 64] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 Super administrator View : 32

 [28 มิ.ย. 64] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 Super administrator View : 34

 [28 มิ.ย. 64] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 Super administrator View : 37

 [28 มิ.ย. 64] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 Super administrator View : 37

 [28 มิ.ย. 64] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 Super administrator View : 25

 [17 ก.ย. 64] ประจำเดือนสิงหาคม 2564 Super administrator View : 3

 [10 ส.ค. 64] ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 Super administrator View : 28

 [13 ก.ค. 64] ประจำเดือนมิถุนายน 2564 Super administrator View : 34

 [13 ก.ค. 64] ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 Super administrator View : 30

 [13 ก.ค. 64] ประจำเดือนเมษายน 2564 Super administrator View : 27

 [13 ก.ค. 64] ประจำเดือนมีนาคม 2564 Super administrator View : 24

 [13 ก.ค. 64] ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 Super administrator View : 27

ระบบเงินเดือน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการสัมมนาสมาชิกใหม่ ครั้งที่ 1 ป.

07 เม.ย. 64  

Super administrator

โครงการสัมมนาสมาชิกใหม่ ประจำปี 2561 ค.

18 ก.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำเดือ.

17 ก.ค. 61  

Super administrator

ประชุมข้าราชการบำนาญ อ.เมือง กรกฎาค.

17 ก.ค. 61  

Super administrator

ตรวจสอบกิจการประจำเดือน.

17 ก.ค. 61  

Super administrator

ประชุม ส.ส.ก. กอง2 เดือนมิถุนายน 2561.

29 มิ.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำเดือ.

20 มิ.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาประจำเดือ.

12 มิ.ย. 61  

Super administrator