ดร.รมย์  พะโยม

(ประธานกรรมการ)


นางมลชลีณา กิตติขจร

(ผู้จัดการ)

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบสมาชิก

ข้อมูล จำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิกสหกรณ์ฯ (คน)
สมาชิกสามัญ 8,473
สมาชิกสมทบ 2,698
จำนวนสมาชิกฌาปนกิจฯ (คน)
ส.ส.ก.1 10,045
ส.ส.ก.2 4,864
ส.ส.ก.3 4,703
ส.ส.ก.4 4,163
ส.ส.ก.5 4,692
ส.ส.ก.6 1,583
สสอค. 7,338
สส.ชสอ. 6,912
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562
เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉิน 5.25
สามัญหุ้น 5.25
สามัญรายวัน 5.25
สามัญสวัสดิการ 5.25
สามัญประนอมหนี้ 5.25
กู้พิเศษ 5.25
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 1.90
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
ฝากประจำ -

 

ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.232.188.251
Online อยู่ : 4
วันนี้ 27
เมื่อวานนี้ 408
เดือนนี้ 27
ปีนี้ 1,204
รวมทั้งหมด 1,204
Record: 408 (31.03.2020)
( Counter 01-04-2020 )

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กำแพงเพชร จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกคืนสมาชิกกองทุน

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่สหกรณ์โอนเงินปันผล – เฉลี่ยคืน 1 เม.ย. 2563

23 มี.ค. 63 Super administrator  256

การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุง ส.ส.ก.2

27 ก.พ. 263 เมื่อเพิ่มในสัญญา ฉป. นำเงินสดไปตัดชำระหนี้กับสหกรณ์ได้

27 ก.พ. 63  Super administrator   95

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ส.ส.ก.2 ประจำปี 2563

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น ณ สอ.ครูก.พ. สนง.ใหญ่

11 ก.พ. 63  Super administrator   381

การจา่ยเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า (สฌอน.)

เพิ่มในสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน (ฉป.) ยกเว้น สมัครให้คู่สมรส ต้องชำระด้วยเงินสด

23 ม.ค. 63  Super administrator   316

การจัดเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ส.ส.ก. 1

จะเพิ่มเงินฉุกเฉินเพื่อชำระหลักประกันความเสี่ยง ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562

03 ธ.ค. 62  Super administrator   376

การให้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉฉ.) กรณีเงินได้รายเดือนเหลือน้อยกว่า 30%

กรณีมีเงินเดือนคงเหลือน้อยกว่า30% และ มีความประสงค์จะกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน(ฉฉ.)

02 ธ.ค. 62  Super administrator   1425

การให้กู้เงินปันผล

ให้กู้รายละไม่เกินร้อยละ 80 ของยอดเงินปันผลปี 2562

02 ธ.ค. 62  Super administrator   461

 [21 มี.ค. 62] จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 1/2562 Super administrator View : 588

 [19 มิ.ย. 61] จดหมายข่าว ไตรมาสที่2/2561 Super administrator View : 857

 [19 มิ.ย. 61] จดหมายข่าว ไตรมาสที่1/2561 Super administrator View : 657

 [24 มี.ค. 63] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 Super administrator View : 13

 [24 มี.ค. 63] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 Super administrator View : 5

 [24 มี.ค. 63] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 Super administrator View : 6

 [24 มี.ค. 63] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 Super administrator View : 5

 [24 มี.ค. 63] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 Super administrator View : 4

 [24 มี.ค. 63] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 Super administrator View : 4

 [12 ก.ย. 62] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 Super administrator View : 272

 [12 ก.ย. 62] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 Super administrator View : 204

ระบบเงินเดือน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการสัมมนาสมาชิกใหม่ ประจำปี 2561 ค.

18 ก.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำเดือ.

17 ก.ค. 61  

Super administrator

ประชุมข้าราชการบำนาญ อ.เมือง กรกฎาค.

17 ก.ค. 61  

Super administrator

ตรวจสอบกิจการประจำเดือน.

17 ก.ค. 61  

Super administrator

ประชุม ส.ส.ก. กอง2 เดือนมิถุนายน 2561.

29 มิ.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำเดือ.

20 มิ.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาประจำเดือ.

12 มิ.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ประจำเดือน.

12 มิ.ย. 61  

Super administrator