มีความมั่นคง ซื่อตรงบริการ บริหารเพื่อเพื่อนครู

 

ดร.รมย์  พะโยม

(ประธานกรรมการ)


นางมลชลีณา กิตติขจร

(ผู้จัดการ)

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบสมาชิก

จำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิกสหกรณ์ฯ (คน)
สมาชิกสามัญ 8,539
สมาชิกสมทบ 3,529
จำนวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (คน)
ส.ส.ก.1 10,100
ส.ส.ก.2 5,019
ส.ส.ก.3 4,774
ส.ส.ก.4 4,747
ส.ส.ก.5 4,744
ส.ส.ก.6 2,525
สสอค. 7,338
สส.ชสอ. 6,912
ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉิน 5.10
สามัญหุ้น 5.10
สามัญรายวัน 5.10
สามัญสวัสดิการ 5.10
สามัญประนอมหนี้ 5.10
กู้พิเศษ 5.10
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 1.75
ออมทรัพย์พิเศษ 2.60
ฝากประจำ -

 

ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 100.24.125.162
Online อยู่ : 4
วันนี้ 33
เมื่อวานนี้ 230
เดือนนี้ 8,675
ปีนี้ 8,675
รวมทั้งหมด 8,675
Record: 900 (22.10.2020)
( Counter 26-10-2020 )

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กำแพงเพชร จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกตําแหน่งผู้จัดการสหกรณ์

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน ถึง 9 พฤศจิกายน 2563

21 ต.ค. 63 Super administrator  29

การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

08 ต.ค. 63  Super administrator   137

เสนอเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2564

เสนอเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2564

08 ต.ค. 63  Super administrator   24

เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการหน่วยลงและหน่วยนับคะแนน

เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการหน่วยลงและหน่วยนับคะแนน

08 ต.ค. 63  Super administrator   32

แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยนับคะแนน

แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยนับคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63

08 ต.ค. 63  Super administrator   27

แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยลงคะแนน

แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63

08 ต.ค. 63  Super administrator   31

รายชื่อผู้สมัครประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63

รายชื่อผู้สมัครประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63

08 ต.ค. 63  Super administrator   61

ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563

ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563

17 ก.ย. 63  Super administrator   110

ผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการสมาชิกกรณีเกษียณอายุและกรณีครองโสด ปี 63

ผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการสมาชิกกรณีเกษียณอายุและกรณีครองโสด ปี 63

17 ก.ย. 63  Super administrator   111

รายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2564

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกตามหน่วยเลือกตั้ง ประจำปี 2564

09 ก.ย. 63  Super administrator   205

รับสมัครผู้แทนสมาชิกประจำปี 2564

รับสมัครวันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2563

21 ส.ค. 63  Super administrator   226

 [13 ก.ค. 63] รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2563 Super administrator View : 97

 [17 มิ.ย. 63] รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563 Super administrator View : 90

 [22 พ.ค. 63] รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2563 Super administrator View : 145

 [17 ธ.ค. 62] รายงานผลการดำเนินงาน ส.ส.ก.2 Super administrator View : 239

 [17 เม.ย. 62] ประกาศรายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ส.ส.ก. กองที่2 เดือนมีนาคม 2562 Super administrator View : 571

 [11 ก.พ. 62] การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปีส.ส.ก.กองที่2 Super administrator View : 584

 [17 ธ.ค. 61] ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ส.ก.กองที่ 2) 1 มี.ค. - 31 ต.ค. 61 Super administrator View : 570

 [18 มิ.ย. 61] รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด กองที่ 2 Super administrator View : 1200

 [05 ส.ค. 63] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 Super administrator View : 76

 [14 ก.ค. 63] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 Super administrator View : 64

 [14 ก.ค. 63] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 Super administrator View : 81

 [08 พ.ค. 63] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 Super administrator View : 107

 [21 เม.ย. 63] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 Super administrator View : 134

 [24 มี.ค. 63] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 Super administrator View : 131

 [24 มี.ค. 63] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 Super administrator View : 142

 [24 มี.ค. 63] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 Super administrator View : 107

ระบบเงินเดือน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการสัมมนาสมาชิกใหม่ ประจำปี 2561 ค.

18 ก.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำเดือ.

17 ก.ค. 61  

Super administrator

ประชุมข้าราชการบำนาญ อ.เมือง กรกฎาค.

17 ก.ค. 61  

Super administrator

ตรวจสอบกิจการประจำเดือน.

17 ก.ค. 61  

Super administrator

ประชุม ส.ส.ก. กอง2 เดือนมิถุนายน 2561.

29 มิ.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำเดือ.

20 มิ.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาประจำเดือ.

12 มิ.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ประจำเดือน.

12 มิ.ย. 61  

Super administrator