มีความมั่นคง ซื่อตรงบริการ บริหารเพื่อเพื่อนครู

 

ดร.รมย์  พะโยม

(ประธานกรรมการ)


นางมลชลีณา กิตติขจร

(ผู้จัดการ)

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบสมาชิก

จำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิกสหกรณ์ฯ (คน)
สมาชิกสามัญ 9,032
สมาชิกสมทบ 3,823
รวมทั้งสิ้น 12,855
จำนวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (คน)
ส.ส.ก.1 10,092
ส.ส.ก.2 5,046
ส.ส.ก.3 5,048
ส.ส.ก.4 5,050
ส.ส.ก.5 5,050
ส.ส.ก.6 3,924
ส.ส.ก.7 2,221
สฌอน. 41,092
สสอค. 308,461
สส.ชสอ. 319,871
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

 

เงินกู้ (Loan) เริ่ม 1 พ.ค. 65
ฉุกเฉิน 4.80
สามัญหุ้น 4.80
สามัญรายวัน 4.80
สามัญสวัสดิการ 4.80
สามัญประนอมหนี้ 4.80
สามัญโควิด 4.20
กู้พิเศษ 4.80
เงินฝาก (Deposit) เริ่ม 1 พ.ค. 65
ออมทรัพย์ 1.70
ออมทรัพย์พิเศษ 2.30
ฝากประจำ -

 

 

ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.207.133.27
Online อยู่ : 12
วันนี้ 146
เมื่อวานนี้ 488
เดือนนี้ 1,340
ปีนี้ 1,866
รวมทั้งหมด 1,866
Record: 488 (04.07.2022)
( Counter 05-07-2022 )

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กำแพงเพชร จำกัด


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ 2565

รับสมัคร 1-27 กรกฎาคม 2565 ประการายชื่อ 22 สิงหาคม 2565

29 มิ.ย. 65 Super administrator  161

จัดโครงการสัมมนาสมาชิกเตรียมวางแผนใกล้เกษียณอายุราชการ

ยื่นใบตอบรับ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

25 พ.ค. 65  Super administrator   204

โครงการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่สมาชิก

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

24 พ.ค. 65  Super administrator   313

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก

เงินกู้ฉุกเฉิน-สามัญ-พิเศษ เหลือ 4.80 ต่อปี โควิด 4.20 ต่อปี

24 เม.ย. 65  Super administrator   218

การกำหนดอัตราดอกเบี้ย เงินรับฝากจากสมาชิก และสหกรณ์อื่น

ออมทรัพย์พิเศษ(สมาชิก) 2.40 ต่อปี เหลือ 2.30 ต่อปี ออมทรัพย์พิเศษ(สมหกรณ์อื่น) 2.40 ต่อปี เหลือ 2.15 ต่อปี

24 เม.ย. 65  Super administrator   127

เรื่อง เงินค้างบัญชีนาน

ให้มาติดต่อรับภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันประกาศ

30 มี.ค. 65  Super administrator   331

การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปี ส.ส.ก. กองที่ 2

การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงราบปี ส.ส.ก. กองที่ 2

29 มี.ค. 65  Super administrator   125

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกกรณีประสบภัยพิบัติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

28 ก.พ. 65  Super administrator   403

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่สมาชิก

ด้วยวิธีการสหกรณ์และมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 ประชุม ครั้งที่ 4/2565

28 ก.พ. 65  Super administrator   818

การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า และค่าบำรุงรายปี (สฌอน.)

สำหรับปีบัญชี 2564 และปีบัญชี 2565

28 ก.พ. 65  Super administrator   157

 [08 เม.ย. 64] จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 1/2564 Super administrator View : 441

 [02 ก.ย. 63] จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 2/2563 View : 495

 [22 พ.ค. 63] จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 1/2563 Super administrator View : 603

 [21 มี.ค. 62] จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 1/2562 Super administrator View : 1101

 [19 มิ.ย. 61] จดหมายข่าว ไตรมาสที่2/2561 Super administrator View : 1411

 [19 มิ.ย. 61] จดหมายข่าว ไตรมาสที่1/2561 Super administrator View : 1169

 [07 มิ.ย. 65] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 Super administrator View : 18

 [07 มิ.ย. 65] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 Super administrator View : 13

 [07 มิ.ย. 65] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 Super administrator View : 12

 [12 เม.ย. 65] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 Super administrator View : 62

 [12 เม.ย. 65] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 Super administrator View : 40

 [12 เม.ย. 65] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 Super administrator View : 43

 [12 เม.ย. 65] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 Super administrator View : 44

 [12 เม.ย. 65] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 Super administrator View : 38

 [17 ก.ย. 64] ประจำเดือนสิงหาคม 2564 Super administrator View : 188

 [10 ส.ค. 64] ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 Super administrator View : 184

 [13 ก.ค. 64] ประจำเดือนมิถุนายน 2564 Super administrator View : 188

 [13 ก.ค. 64] ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 Super administrator View : 182

 [13 ก.ค. 64] ประจำเดือนเมษายน 2564 Super administrator View : 187

 [13 ก.ค. 64] ประจำเดือนมีนาคม 2564 Super administrator View : 166

 [13 ก.ค. 64] ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 Super administrator View : 200

ระบบเงินเดือน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการสัมมนาสมาชิกใหม่ ครั้งที่ 1 ป.

07 เม.ย. 64  

Super administrator

โครงการสัมมนาสมาชิกใหม่ ประจำปี 2561 ค.

18 ก.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำเดือ.

17 ก.ค. 61  

Super administrator

ประชุมข้าราชการบำนาญ อ.เมือง กรกฎาค.

17 ก.ค. 61  

Super administrator

ตรวจสอบกิจการประจำเดือน.

17 ก.ค. 61  

Super administrator

ประชุม ส.ส.ก. กอง2 เดือนมิถุนายน 2561.

29 มิ.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำเดือ.

20 มิ.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาประจำเดือ.

12 มิ.ย. 61  

Super administrator