มีความมั่นคง ซื่อตรงบริการ บริหารเพื่อเพื่อนครู

 

ดร.รมย์  พะโยม

(ประธานกรรมการ)


นางมลชลีณา กิตติขจร

(ผู้จัดการ)

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบสมาชิก

จำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิกสหกรณ์ฯ (คน)
สมาชิกสามัญ 8,923
สมาชิกสมทบ 3,652
รวมทั้งสิ้น 12,575
จำนวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (คน)
ส.ส.ก.1 10,095
ส.ส.ก.2 5,047
ส.ส.ก.3 5,038
ส.ส.ก.4 5,033
ส.ส.ก.5 5,034
ส.ส.ก.6 3,365
สฌอน. 36,792
สสอค. 306,748
สส.ชสอ. 316,091
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
เงินกู้ (Loan) เริ่ม 1 ก.ย. 64
ฉุกเฉิน 4.90
สามัญหุ้น 4.90
สามัญรายวัน 4.90
สามัญสวัสดิการ 4.90
สามัญประนอมหนี้ 4.90
สามัญโควิด 4.30
กู้พิเศษ 4.90
เงินฝาก (Deposit) เริ่ม 1 ก.ย. 64
ออมทรัพย์ 1.70
ออมทรัพย์พิเศษ 2.40
ฝากประจำ -

 

 

ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 34.207.247.69
Online อยู่ : 7
วันนี้ 399
เมื่อวานนี้ 635
เดือนนี้ 1,947
ปีนี้ 1,947
รวมทั้งหมด 1,947
Record: 635 (29.11.2021)
( Counter 30-11-2021 )

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กำแพงเพชร จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ในวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00

19 พ.ย. 64 Super administrator  343

วิธีการคิดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน

วิธีการคิดเงินปันผลเฉลี่ยคืน

18 พ.ย. 64  Super administrator   391

สสอค. เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่ายปี 2557-2561

เก็บจาก ฉป ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

02 พ.ย. 64  Super administrator   354

ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 64

25 ต.ค. 64  Super administrator   762

ผลการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 - 2566

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 - 2566

25 ต.ค. 64  Super administrator   224

ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565

25 ต.ค. 64  Super administrator   247

รับสมัครสมาชิก ส.ส.ก.7

้สมาชิกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

07 ต.ค. 64  Super administrator   1209

ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการเกษียณอายุและกรณีครองโสด

ไม่ถูกต้องให้ทักท้วงไปยังสหกรณ์ภายใน 28 กันยายน 2564

23 ก.ย. 64  Super administrator   429

การงดส่งเงินต้นชำระหนี้รายเดือน

เดิมสิ้นสุดตุลาคม 2564 ขยายเป็นสิ้นสุดเดือน เมษายน 2565 ยกเว้น สัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน (ฉป.)

23 ก.ย. 64  Super administrator   592

การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565

ให้กับหน่วยที่ไม่มีการเลือกตั้ง วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564

23 ก.ย. 64  Super administrator   631

 [13 ก.ค. 63] รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2563 Super administrator View : 363

 [17 มิ.ย. 63] รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563 Super administrator View : 316

 [22 พ.ค. 63] รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2563 Super administrator View : 361

 [17 ธ.ค. 62] รายงานผลการดำเนินงาน ส.ส.ก.2 Super administrator View : 462

 [17 เม.ย. 62] ประกาศรายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ส.ส.ก. กองที่2 เดือนมีนาคม 2562 Super administrator View : 790

 [11 ก.พ. 62] การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปีส.ส.ก.กองที่2 Super administrator View : 809

 [17 ธ.ค. 61] ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ส.ก.กองที่ 2) 1 มี.ค. - 31 ต.ค. 61 Super administrator View : 816

 [18 มิ.ย. 61] รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด กองที่ 2 Super administrator View : 1450

 [08 เม.ย. 64] จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 1/2564 Super administrator View : 244

 [02 ก.ย. 63] จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 2/2563 View : 345

 [22 พ.ค. 63] จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 1/2563 Super administrator View : 415

 [21 มี.ค. 62] จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 1/2562 Super administrator View : 968

 [19 มิ.ย. 61] จดหมายข่าว ไตรมาสที่2/2561 Super administrator View : 1272

 [19 มิ.ย. 61] จดหมายข่าว ไตรมาสที่1/2561 Super administrator View : 1048

 [13 ก.ค. 64] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 Super administrator View : 125

 [28 มิ.ย. 64] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 Super administrator View : 77

 [28 มิ.ย. 64] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 Super administrator View : 65

 [28 มิ.ย. 64] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 Super administrator View : 67

 [28 มิ.ย. 64] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 Super administrator View : 68

 [28 มิ.ย. 64] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 Super administrator View : 75

 [28 มิ.ย. 64] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 Super administrator View : 71

 [28 มิ.ย. 64] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 Super administrator View : 58

 [17 ก.ย. 64] ประจำเดือนสิงหาคม 2564 Super administrator View : 52

 [10 ส.ค. 64] ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 Super administrator View : 59

 [13 ก.ค. 64] ประจำเดือนมิถุนายน 2564 Super administrator View : 65

 [13 ก.ค. 64] ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 Super administrator View : 63

 [13 ก.ค. 64] ประจำเดือนเมษายน 2564 Super administrator View : 58

 [13 ก.ค. 64] ประจำเดือนมีนาคม 2564 Super administrator View : 58

 [13 ก.ค. 64] ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 Super administrator View : 61

ระบบเงินเดือน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการสัมมนาสมาชิกใหม่ ครั้งที่ 1 ป.

07 เม.ย. 64  

Super administrator

โครงการสัมมนาสมาชิกใหม่ ประจำปี 2561 ค.

18 ก.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำเดือ.

17 ก.ค. 61  

Super administrator

ประชุมข้าราชการบำนาญ อ.เมือง กรกฎาค.

17 ก.ค. 61  

Super administrator

ตรวจสอบกิจการประจำเดือน.

17 ก.ค. 61  

Super administrator

ประชุม ส.ส.ก. กอง2 เดือนมิถุนายน 2561.

29 มิ.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำเดือ.

20 มิ.ย. 61  

Super administrator

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาประจำเดือ.

12 มิ.ย. 61  

Super administrator